41 27 SCHOOLZWEMONDERRICHT. van leerlingen van U.L.O. Kop schoten en L.O. Kopschoten. Overzicht van het aantal baden genomen door leerlingen van Aantal baden uitgebreid lager onderwijs-kopscholen en lager onderwijs-kop- scholen. In de samenstelling van de Commissie van Toezicht op het Commissie van Schoolzwemonderricht kwam in het afgeloopen jaar geen ver- Toezicht, andering. Werden in het vorige jaar door jongens en meisjes 8 378 Algemeen baden genomen, dit jaar bedroeg dit getal 13 061. Dit verschil is ontstaan, door het gebruik van een autobus, waardoor meer en ook meer afgelegen scholen in het schoolzwemonderricht konden worden opgenomen. Een groote moeilijkheid was, een zoodanige indeeling van scholen te maken, dat de autobus zooveel mogelijk productief gemaakt kon worden en ook zóó, dat het halen, het zwemmen en het terugbrengen der leerlingen kon geschieden in den tijd voor lichamelijke opvoeding uitgetrokken. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. SCHOLEN. Jongens. Meisjes. Totaal. overzicht. Uitgebreid Lager Onderwüs- Kopscholen A. 437 233 2 103 1 002 603 1 326 49 8 636 8 023 6 025 1 1 119 220 246 150 1 753 890 527 56 1 284 411 449 991 39 17 374 i 16 178 13 896 683 383 3 856 1 892 1 130 169 3 037 885 682 1 845 97 Totaal 1931 1930 1929 1 2 445 269 113 1 753 474 233 854 58 Lager Onderwijs-Kopscholen. Bresterstraat Van-Damstraat 1 Doornstraat 170 Duinstraat 10 Ferdinand-Bolstraat 130 Gabriël-Metsustraat Laan 5 Langnekstraat 101 Neptunusstraat 92 Uitgebreid Lager Onderwtjs- Kopscholen B. Hoefkade 99 (thans Tullinghstraat 6) Pasteurstraat 305 Spionkopstraat 9 Teylerstraat 126 (thans Hulststraat) Vermeerstraat 56 9 238 8 155 7 871 Scholen, welke aan het zwemonderricht hebben deelgenomen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 991