41 31 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Medewerking verleend. Medewerking verleend. en Medewerking verleend. Medewerking verleend. Medewerking verleend. Aanduiding van den aanvrager en het gevraagde. Medewerking verleend tot de stich ting van een school in het Be- zuidenhoutkwartier. Medewerking verleend. Werk in uitvoering. Medewerking verleend. De vier lokalen op de tweede verdieping der school, die bij het openbaar onderwijs in gebruik waren, zijn ter beschikking van het school bestuur gesteld. Medewerking verleend. Leermid delen, meubelen en wandversie ring aangesehaft. Stand van de behandeling der aanvrage. Uitbreiding en verbouwing van bestaande scholen. Vereeniging „De Vreeze des Heeren is het Beginsel der Wijsheid”. Uitbreiding scholen voor g.l.o. u.l.o. aan de Doornstraat 6. Sint-Willibrordus-Vereeniging. Verbouwing en uitbreiding der school aan de Hekkelaan no. 197. R.-K. Kerkbestuur der Parochie van de H.H. Antonius en Lodewijk. Verbouwing en uitbreiding der school aan den Z.-O.-Binnensingel no. 66. Vereeniging „De Bilderdijkschool”. Uitbreiding der school aan de Pas- teurstraat no. 301. R.-K. Kerkbestuur der Parochie van O. L. Vrouw van Lourdes, te Sehe- veningen. Stichting school te Scheveningen. Ned. Hervormde Gemeente. Stichting school in het Bouwplan „Oostbroek”. R.-K. Kerkbestuur der Parochie van O. L. Vrouw van Goeden Raad. Stichting meisjesschool aan de Mo- lensloot. Verandering van inrichting van bestaande scholen en aanschaffing van schoolmeubelen en leermiddelen. Haagsch Genootschap tot verdedi ging van den Christelijken Gods- dienst. Aanschaffing leermiddelen, meube- len en wandversiering voor de I u.l.o. school Antonie-Duyekstraat no. 126. R.-K. Kerkbestuur der Parochie van den H. Jeroen. Uitbreiding der school Rosseelstraat nos. 98/100.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 995