41 32 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Wol- „Instituut banken Medewerking geweigerd. Medewerking geweigerd. Medewerking verleend. Vereeniging „De Vreeze des Heeren is het Beginsel der Wijsheid”, te Scheveningen. Aanschaffing van twee vulhaarden voor de school voor g.l.o. aan de Doornstraat no. 6. Aanduiding van den aanvrager en het gevraagde. Medewerking verleend. Banken aangeschaft. Stand van de behandeling der aanvrage R.-K. Kerkbestuur der Parochie van O.L. Vrouw Hemelvaart, te Loos- duinen. Aanschaffing leermiddelen en meu belen voor de meisjesschool Bur- gemeester-Hovylaan no. 4 (L). Medewerking verleend. Banken aangeschaft. Medewerking verleend. Gordijnen aangeschaft. Medewerking verleend. Gordijnen aangeschaft. Schoolvereeniging tot stichting en instandhouding van Christelijke scholen te ’s-Gravenhage. Aanschaffing gordijnen voor de scho len voor g.l.o. en u.l.o. aan de R.-J.- Schimmelpennincklaan no. 38/40. Medewerking verleend. Leermid delen en meubelen aangeschaft. Vereeniging tot oprichting en in standhouding van Christelijke scho len voor M.U.L.O., te ’s-Graven- hage. Aanschaffing van 80 banken voor de scholen voor g.l.o. en u.l.o. aan de Prinsegracht no. 73a. Liefdadig Gesticht der Waalsch-Her- Gemeente, te ’s-Graven- Schoolvereeniging tot stichting en instandhouding van Christelijke scholen te ’s-Gravenhage. Aanschaffing van een epidiascoop voor de u.l.o. school aan de R.-J.- Schimmelpennincklaan nos. 38/40. R.-K. Kerkbestuur der Parochie van de H. Liduina. Aanschaffing gordijnen voor de school voor g.l.o. aan de Amalia- van-Solmsstraat no. 157. vormde hage. Betegelen van de speelplaats der school aan den Z.-O.-Buitensingel no. 234. Schoolvereeniging ters”. Aanschaffing 56 banken voor de school aan de Surinamestraat 25.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 996