41 33 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Leermid- Banken Werk uit- Werk uit- Medewerking verleend. Medewerking verleend. Departement ’s-Gravenhage der Maat schappij tot Nut van *t Algemeen. Aanschaffing 5 schoolbanken voor de u.l.o. school aan de Willem-Lode- wijklaan no. 5. Christelijke Schoolvereeniging. Aanschaffing 10 schoolbanken voor de uj.o. school aan de Koninginne gracht no. 35. R.-K. Kerkbestuur der Parochie van den H. Gerardus Majella, Aanschaffing leermiddelen voor het 7e leerjaar der school B aan de Noordpolderkade no. 167. R.-K. Kerkbestuur der Parochie van de IIFamilie. Verbetering van de speelplaats der scholen voor g.l.o. en u.l.o. aan de Hortensiastraat nos. 2024. Aanduiding van den aanvrager en het gevraagde. Medewerking verleend. De wanden der gangen zijn afgewerkt. Medewerking verleend, delen aangeschaft. Medewerking verleend, aangesehaft. Stand van de behandeling der aanvrage. R.-K. Kerkbestuur der Parochie van O.L. Vrouwe Hemelvaart, te Loos- duinen. Aanbrengen nieuwe rioleering in de meisjesschool aan de Burgemees- ter-Hovylaan no. 4 (L.). Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo. Aanschaffing van schoolbanken voor de 5e, 6e en 7e klasse van de school aan de Paramaribostraat no. 21. Medewerking verleend, gevoerd. Medewerking verleend, gevoerd. Vereeniging „De Nieuwe Meisjes school”. Afwerken van de wanden der gangen van het schoolgebouw aan de Ja- cob-de-Graefflaan no. 10, alsmede aanschaffing van teekentafeltjes voor de u.l.o. school aan de Jacob- de-Graefflaan no. 10. Vereeniging tot oprichting en in standhouding van Christelijke scho len voor M.U.L.O., te ’s-Graven hage. Betegelen van een gedeelte van de speelplaats der scholen voor g.l.o. en u.l.o. aan het IJsvogelplein no. 10. Medewerking verleend. Werk in uitvoering.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 997