41 34 er 4 bijzondere scholen voor Bijzondere seho- Op 31 December 1931 waren len voor bui- buitengewoon lager onderwijs, tengewoon la- Hieronder volgt eene opgave van de aantallen leerlingen ger onderwijs. dezer scholen op genoemden datum. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Medewerking verleend. Medewerking geweigerd. Medewerking geweigerd. Totaal. Jongens. Meisjes. School. Totaal 459 164 295 Deimanstraat 399 Prinsegracht 10 Prinsegracht 64 Prins-Hendrikstraat 21 43 122 97 33 Aanduiding van den aanvrager en het gevraagde. Medewerking verleend. Leermid delen aangesehaft. Stand van de behandeling der aanvrage. 25 63 67 9 68 185 164 42 Sint-Willibrordus vereeniging. Overdekken van een gedeelte der speelplaats van de school aan de Frederikstraat no. 28. Gereformeerde Schoolvereeniging „De Dr. A. Kujjperschool”. Aanschaffing van een harmonium, leermiddelen en meubelen, het ver- grooten van de kamer van het hoofd en het aanbrengen van een rüwielbergplaats voor de school aan de Scheldestraat no. 149. R.-K. Kerkbestuur der Parochie van den H. Antonius, Abt, te Scheve- ningen. Aanbrengen van een rüwielberg- plaats bij de scholen aan de Corne- lis-Jolstraat en de Kerklaan. Vereeniging tot oprichting en in standhouding van Christelijke scho len voor M.U.L.O., te ’s-Graven.- hage. Aanschaffing van 12 schoolbanken en leermiddelen voor de school aan de Weissenbruchstraat no. 119.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 998