99 Schoolexamen Costuumnaaien Coupeuse Examen akte Na examens: 12 2 19 4 Overzicht van de door de leerlingen afgelegde 14 3 21 4 De avondcursussen voor costuumnaaien, verstellen enz. wer den bezocht door 278 leerlingen. Behalve de directrice waren aan de school werkzaam 30 leeraressen en 2 leeraren. De Industriecursus der Maria-Patronaatscommissie telde op 1 Januari 1931 98 leerlingen. Aan 6 van de 11 leerlingen der hoogste (5e) klasse werd het einddiploma uitgereikt. Het aantal leerlingen der ’s-Gravenhaagsche Vakschool voor ’s-Gravenhaag- meisjes bedroeg 891, t.w. in de verschillende klassen 496 en van sche Vakschool de cursussen 395. voor meisjes. Geslaagd zijn voor leerares handwerken (akte Na) 10 leer lingen, waarvan 7 tevens de paed. aanteekening (artikel 38) verwierven en voor leerares dameskleedermaken (akte N'1) 1 leerling. Uitgereikt werden 30 diploma’s en 44 getuigschriften; 9 leer lingen zijn geplaatst op kosten der Gemeente. Aan de school waren verbonden 44 leeraressen en 2 leeraren. De leeraren en 13 van de leeraressen waren voor enkele uren werkzaam. Gedurende het kalenderjaar werd de Huishoudschool „Laan Huishoud- van Meer der voort" bezocht door 925 leerlingen, van wie 158 deel- scholen, namen aan de volledige opleiding tot leerares in een der vakken van het huishoudonderwijs of tot huishoudkundige en 767 aan de cursussen in enkele vakken. Bij de in Juli 1931 gehouden staatsexamens werd de akte N VII behaald door 4 leerlingen, de akte N VIII door 5 leer lingen, waarvan 2 behoudens de aanteekening volgens art. 38 en 1 alleen voor het eerste gedeelte. Voor het schoolexamen tot het verkrijgen van een diploma als huishoudkundige slaagden 38 leerlingen. Aan 4 leerlingen kon het getuigschrift voor hulp in de huishouding worden uitgereikt. Op 1 October 1931 telde de Christelijke Huishoudschool 130 leerlingen. Over de verschillende opleidingen waren de leerlingen der R.-K. Huishoudschool als volgt verdeeld: hulp in het huishouden 49, huishoudkundige 31, afzonderlijke cursussen 353, volkshuis vrouw 148. Voor het diploma huishoudkundige slaagden 9 en voor het diploma hulp in de huishouding 12 Candida ten; 29 leerlingen der opleiding voor volkshuisvrouw ontvingen een getuigschrift. N<i 99 Geslaagden. Deelneemsters.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 99