1933 VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE s-GRAVENHAGE (MET DE BIJLAGEN 1 TOT EN MET 27) AANGEBODEN DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AAN DEN GEMEENTERAAD VERSLAG

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1933 | | pagina 1