1934 I VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE ’s-GRAVENHAGE (MET DE BIJLAGEN 1 TOT EN MET 27) AANGEBODEN DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AAN DEN GEMEENTERAAD VERSLAG

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1934 | | pagina 1