Bijlage 4 OVERZICHT HER GEMEENTESCHüLDEN Kasgeld! eeningen uitgezonderd). f f f 4 Rente Bedrag der ten honderd. annuïteiten in 1936. f f 219.968,04 f 4 47.823,33 f f 294.065,92 Rente ten honderd. 4 4'/» 37. 4 Restant schuld op 31 December 1936. Restant schuld op 31 December 1936. 136.845,51 I f 729.572,97 866.418,48 f Bedrag der renten over 1936. Bedrag der aflossingen in 1986. Bedrag van het aflossings- bestanddeel in de annuïteit in 1936. 38.869,09 180.084,54 218.953,63 37/8 4 Bedrag van het rentebestanddeel in de annuïteit in 1936. 3'A 4 472 20.113,02 24.100,— 44.213,02 21.331,95 272.733,97 51.061,99 I 752.939,69 804.001,68 I f 3 372 33/< 4 47» 43/16 47« 472 5 57< 6 67< 21.000,— 3.052 000,— 18.000,- f 3.091.000,— III. Gewone leeningen, aangegaan met eigen fondsen. f 4.807.544,34 f 196.565,25 f 106.587,— 97.976,42 I f 549.488.43 I 647.464,85 f 73.795,78 f 96.937,50 j -1 170.733,28 f (Een gedetailleerd overzicht wordt aangetroffen in de Gemeentebegrootingen voor 1936 en 1937.) 72.393,94 f 1.025-673,66 I f 1.098.067,60 I f IV. Annuïteitsleeningen, aangegaan met derden (behalve het Rijk). 1.824.781,53 f 2.325.900,— f 4.150.681,53 f 126.000,— 34.685.000,— 14.760,— 134.365.280,— 8.056.000,— 880.000,— 2.111.625,— 21.180.000,— 10.112.500,— 498.560,— 1.105.000,— 25.000,— f 213.159.725,— II. Inschrijvingen op het Grootboek A der Gemeenteschuld (inschrijvingen voor rond en 10 jaren). f 735,— I - 77.827,06 810,— 79.372,06 93.908,80 121.037,50 214.946,30 j f V. Annuïteitsleeningen, aangegaan met eigen fondsen. f 4.255.794,83 f 219.968,04 f 172.144,71 f VI. Rjjksvoorschotten Gemeentebouw (annuïteitsleeningen). I f 1.296.397,43 18.550.757,27 I f 19.847.154,70 VII. Rljksvoorsehotten Vereenigingsbouw (annuïteitsleeningen). f 2.489.554,53 f I 13.557.126,64 j I f 16.046.681,17 f VIII. Schulden aan het Rijk (Werkfonds 1934). rcnffi? I f 399.098,88 j Totaal bedrag der restant-schuld op 31 December 1936 f 265.757.680,45. Van dit bedrag is f 250.000,— gereserveerd op den kapitaaldienst. f 146.000,— 1.298.000,— 1.230,— 4.944.025,— 349.250, — 40.000,— 15.800.— 1.181.000,— 266.250, — 13.120,— 243.000.— 7.000 f 8.504.675,— I I I. Gewone leeningen, aangegaan met derden, f 8.160,— 863.922,50 299,81 5.346.231,19 345.169,68 38.525,— 90.045,81 1.515.056,36 532.237,50 26.691,— 80.880,— 2.000,— f 8.849.218,85

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 104