BJjlage 5 STAAT van door de gemeente ’s-Gravenhage gewaarborgde geldleeningen. Doel der leeningen. f A. Bouw van arbeiderswoningen f 8.070.741,46 f B. Bouw van middenstandswoningen 2.016.106,58 513.190,— 4 f 4'/< 1.222.189,23 45/>« 23.250,— 90 638,71 5 t 1.849.267,94 f f 11.936.115,98 Rente i ten honderd. Onafgelost bedrag nh de aflossing over 1936. 8.070.741,46 2.016.106,58 1.849267,94 4.426.799,91 884.016,61 1.620.622,63 974.052,31 165.250,— 157.000,— 484.725,— 616.591,58 757.790,— 4'/< 43/s 4'/, 43/< 4 4'/x 43/, 4'/z 5'/2 (Een gedetailleerd overzicht wordt aangetroffen In de Gemeentebegrootlng voor 1937.) Recapitulatie A B C I f C. Stichting „Kosenburg” (observatorium, tevens inrichting voor het verplegen van I zielszieken) Vereeniging „Haagsch Tehuis voor Onge- huwden” (tehuis voor ongehuwde arbeiders) Eerste Ned. Vereeniging voor Kleuter zorg „Naar het Strand” (gebouw voor dagverpleging van kleuters) ’s-Gravenhaagsche Vereeniging tot bestrij- ding der tuberculose (stichting van een I consultatiebureau)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 105