By lage 6 Deelneming door de Gemeente in het kapitaal van maatschappijen enz. Raadsbesluiten. Aanteekeningen. Overgenomen van 500,— 10 April 1874. f Loosduinen. 200.000,— Gestort 10 990.000,— 10.000,— 400.000,— Gestort 20 200.000,— 100,— 480.000,— 280.000,— 100,— n 100,— n Naam der maatschappij enz. Bedrag van de i deelneming. 1. Maatschappij voor Gemeente- crediet te Amsterdam. 10 Maart 1924 (Bijl. 114). 25 April 1927 (Bijl. 355). 30 Juni 1926 (Bijl. 320). 4 April 1921 (Bril. 46). 7 Maart 1927 (Bijl. 153). 19 October 1914 (Bijl. 1187), 27 Maart 1922 (Bijl. 232 en 233) en 31 Juli 1933 (Bijl. 449). 100,— 11. Stichting „Centraal Bad- beheer”. 12. Stichting „Onderwijsfonds voor zieke kinderen”. 10. Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen „Meer en Bosch”. 2. N.V. Bank voor Nederland- sche Gemeenten. 3. N.V. „Haagsche Bouwmaat schappij (H.A.B.O.)”. 4. Stichting „Centraal Woning- beheer". 6. N.V. Maatschappij tot Exploi tatie van Onroerende Goede ren „Stedelijk Belang". 5. N.V. Haagsche Maatschappij voor Gasdistributie. 7. N.V. Gemengd Bedrijf Haag sche Tramweg-Maatschappij. 9. Bouwgrondmaatschappjj „Ockenburgh”. 30 Juni 1930 (Bfll. 116 en 116 A). 16 December 1929 (Bijl. 848). 28 April 1924 (Bijl. 305) en 7 September 1936 (Bijl. 437). 25 April 1927 (Bijl. 355) en 18 September 1933 (Bjjl. 531). 1 November 1920 (Bjjl. 1272) en 28 Februari 1921 (Bijl. 174). 8. Stichting „Haagsche Sport- I en Speelterreinen”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 106