6 Jhr. Mr. Dr. E. A. van Beresteyn, D. van der Zee, W. Drees, Mr. Dr. S. de Vries Czn., G. Niemantsverdriet. 4. Commissie voor de Plaatselijke Werken en Eigendommen: Wethouder Ir. L. J. M. Feber (voorzitter, met uitzondering voor de werkzaamheden betreffende de diensten der Stadsontwikke ling en Volkshuisvesting en Bouw- en Woningtoezicht, voor welke werkzaamheden de Wethouder M. V rijenhoek als voor zitter optreedt), J. J. van Langen, Mr. Tj. Mobach, F. N. V. Quant, Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, J. W. van den Akker, A. Folmer. 5. Commissie voor het Onderwijs: Wethouder Prof. Ir. C. L. van der Bilt (voorzitter), Mr. H. W. J. M. de Jong, A. Folmer, Mevr. H. H. Blaauw, J. Spiesz, Z. Stokvis, H. Smitskamp. 6. Commissie voor het Gemeentelijk Gasbedrijf en het Ge meentelijk Electrisch Bedrijf: Wethouder Ir. L. J. M. Feber (voorzitter), L. F. Guit, H. Nfeuteboom, C. H. P. W. van den Oever, F. J. Paans. 7. Commissie voor de Duinwaterleiding: Wethouder Ir. L. J. M. Feber (voorzitter), W. C. Luberti, G. Niemantsverdriet, F. N. V. Quant, Mevr. N. C. Boumavan Strieland. 8. Commissie voor den Gemeentelijken Telefoondienst: Wet houder Ir. L. J. M. Feber (voorzitter), L. F. Guit, J. K. W. F. van Bommel, W. C. Luberti, Th. J. K. Kuiler. 9. Commissie voor den Gemeentelijken Havendienst, het Marktwezen en het Levensmiddelenvraagstuk: Wethouder Ir. L. J. M. Feber (voorzitter), J. K. W. F. van Bommel, C. P. Damme, D. B. Miehon, J. J. de Niet, H. Neuteboom, Th. M. Dresmé. 10. Commissie voor het Openbaar Slachthuis: Wethouder Ir. L. J. M. Feber (voorzitter), D. B. Miehon, J. K. W. F. van Bommel, L. P. van Hameien, Th. M. Dresmé. 11. Commissie voor de Openbare Gezondheid en voor de Gemeenteziekenhuizen: Wethouder L. Buurman (voorzitter), L. L. E. E. M. Moonen, Mevr. H. H. Blaauw, Mevr. A. E. J. de VriesBruins, L. P. van Hameien, H. Smitskamp, J. J. de Niet. 12. Commissie voor den Gemeentelijken Reinigingsdienst: Wethouder Ir. L. J. M. Feber (voorzitter), C. H. P. W. van den Oever, L. L. E. E. M. Moonen, Mevr. N. C. Boumavan Strieland, A. van Kesteren. 13. Commissie voor de Gemeentebank van Leening: Wet houder Ir. L. J. M. Feber (voorzitter), D. B. Miehon, J. K. W. F. van Bommel, Th. M. Dresmé, H. Neuteboom. 14. Commissie voor Arbeidszaken: Wethouder L. Buurman (voorzitter), I. van der Loo, L. F. Guit, A. Folmer, Th. J. K. Kuiler, W. C. Luberti, Mr. P. Ch. L. Eschauzier. 15. Commissie voor den Gemeentelijken Dienst voor Maat schappelijk Hulpbetoon: Wethouder L. Buurman (voorzitter),

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 10