8 3 Maart 1937. De Directeur, W. F. WIJTHOFF. van f 1.500,wegens bemoeiingen van personeel van de afdee- ling Financiën der Secretarie, aan welke het beheer van de Grootboeken is opgedragen, welk bedrag, evenals vorige jaren, in de Gemeentekas werd gestort. Als Directeur bleef optreden de Chef van de afdeeling Finan- Directie, ciën der Gemeentesecretarie, W. F. Wijthoff, en als adjunct- Directeur de Referendaris van die afdeeling W. Kleijn Mole- kamp. VERSLAG GROOTBOEKEN DER GEMEENTESCHULD.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 110