I 9 Aangeslagenen, zuiver inko men, kinder aftrek en opbrengst der belasting. A. Inkomstenbelasting, vermogensbelasting en gemeentefonds belasting. Toeneming der bevolking, ver- 1934 470.812 mindering der aai van het zuiver inkomen en vermeerdering van de op brengst in percenten. 100,- %l 100,- Staat I geeft een overzicht van groepen van zuivere inko mens, het aantal aangeslagenen, het vastgesteld zuiver inkomen vóór kinderaftrek, het aantal kinderen, waarvoor aftrek plaats vond en de belastingopbrengst inclusief opcenten van die groepen en in totaal over de belastingjaren 1933/34, 1934/35 en 1935/36. Het aantal aangeslagenen bedroeg in 1933/34 123.278, in 1934/35 121.042 en in 1935/36 113.246; het vastgesteld zuiver in komen vóór kinderaftrek bedroeg onderscheidenlijk rond f 327.316.000,—. f 310.437.000,— en f 288.765.000,— en de opbrengst rond f 9.230.478,—, f 8.362.842,— en f 10.656.868,—. Het aantal inwoners bedroeg op 1 Mei 1933 461.602, 1 Mei en 1 Mei 1935 478.488. Uit onderstaande cijfers blijkt, in percenten uitgedrukt, de f mgeslagenen, toeneming der bevolking, de vermindering van het aantal aan geslagenen en het zuiver inkomen en de vermeerdering van de opbrengst der inkomstenbelasting, welke vermeerdering het gevolg is van belastingverhooging en niet van de stijging van het inkomen, aangezien het inkomen zelfs een daling aantoonde. 7,- Staat II toont aan de verhouding, uitgedrukt in percenten, van het aantal aangeslagenen, het zuiver inkomen vóór kinder aftrek en de opbrengst der belasting naar groepen van inkomens. De cijfers van dezen staat kunnen als volgt worden samen gevat: 2 VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. 6,4 Zuivere inkomens. 1935/36 100,- 100,- 100,- n T) Tot Van f Toeneming der bevolking Vermindering der aangeslagenen zuiver inkomen vóór kinderaftrek Vermeerdering der opbrengst Van 1933/34 op 1935/36. 3,7 8,1 11,8 15,5 f 10.000—,, 78,38 16,88 2,68 2,06 100,- 100,- 100,- W Totaal zuiver Opbrengst der inkomen. belastingj 1933/34 1934/351 1935/36^1933/34 1934/35J 44,46 46,57 30,76 10,73 14,05 78,03 17,27 2,46 2,24 10.000 50.000 50.000—,, 100.000 100.000 en daarboven 97,36 2,51 0,10 0,03 97,08 2,75 0,13 0.04 Aantal aangeslagenen. 1933/34 1934/35 j 97,31 2,56 0,10 0,03 31,24 ,R 9,13 „i1 13,06 „M Van 1934/35 op 1935/36. 1,6 4 27,4 76,36 17,94 3,- 2,70 I. Rijksinkomstenbelastlng (zie staten I en II).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 112