9 Hieruit blijkt, dat het totale vermogen van 1933/34 op 1934/35 bij de groepen tot f 100.000,toenam en van f 100.000,af ver minderde, terwijl het van 1934/35 op 1935/36 bij alle groepen weer afnam. De verhouding, uitgedrukt in percenten, van het aantal aan geslagenen en het belast vermogen naar groepen van vermogens blijkt uit de volgende samenvatting. De belaste vermogens zijn over 1933/34, 1934/35 en 1935/36 in de volgende groepen te verdeelen: Onderstaande cijfers geven aan het belaste vermogen in de laatste 10 jaren. 4 VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. Totaal der vermogens. 1934/35. 1933/34. 1935/36. f f f f n r> n r> f 1.388.882.000- f 1.456.926.000,— Totaal f 1.465.558.000,— Groepen van vermogent-. 1934/35 1935/36 1935/36 1933/34 1933/34 1934/35 f 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- n n n Aanslagen naar een vermogen van Aangeslagenen in percenten van het totaal. Belaste vermogens in per centen van het totaal. 17,5 15,8 40,1 26,6 247.208000- 220.944.000,- 565.677.000,- 355.053.000,— 17,8 15,9 40,7 25,6 77 255.497.000,— 229.604.000,— 583.601.000,— 388.224.000,— 244.168.000,— 227.659.000,— 592.609.000,— 401.122.000,— 50.000,— 100.000,— 500.000,— 16.000,— tot f T) f 1.802.551.000,— 1.934.541.000,— 2.066.600.000,— 2.157.312.000,— 2.142.896.000,— 1.905.521.000,— 1.441.777.000,— 1.465.558.000 1.456.926.000 1.388.882.000,— 56,6 21,3 19,6 2,5 i 16.000,— tot f 50.000,- 100.000,- 500.000,en daarboven 50.000 50.000,— 100.000,— 100.000,— 500.000,— 500.000.en daarboven. 57,7 I 21,- I 18,9 2,4 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36 57,8 j 20,9 19,1 2,2 16,7 15,5 40.4 27.4 100,- i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 114