9 10 Dit bedrag was in 1933/34 f 309.941,92 en in 1934/35 f 311.290,73 zoodat het dus onderscheidenlijk met f 57.125,49 en f 58.474,30 verminderde. Het aantal leerlingen bedroeg in het schoolgeldjaar 1933/34 3 828, in 1934/35 3 884 en in 1935/30 3 776. Het aantal leerlingen, voor wie geen schoolgeld verschuldigd was, bedroeg 579 in 1933/34, terwijl als gevolg van de wijziging der schoolgeldverordening in 1934/35 en 1935/36 geen leerlingen van schoolgeld waren vrijgesteld. In bovengenoemde opgaven zijn niet opgenomen de netto- opbrengsten van de schoolgelden der zeevaartschool, over 1933/34, 1934/35 en 1935/36 onderscheidenlijk f 1.755,67, f 1.495,53 en f 3.321,64 bedragende, aangezien met ingang van 1 Augustus 1935 het schoolgeld voor deze inrichting van onderwijs niet meer berekend wordt naar het jaarlijksch inkomen. De opbrengst over 1935/36 was als volgt over de onderstaande inrichtingen verdeeld: VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. A 1 f 10.183,21 C 17.634,36 Totaal f 215.863,97 36.952,46 f 2521816,43 Totaal opbrengst Deze cijfers hebben sedert het vorige verslag ten gevolge van nage komen aanslagen en ontheffingen wijziging ondergaan. 16.463.70 5.651,70 12.194,81 Lyceum Stokroosplein (afd. gymnasium) voor meisjes Stadhouderslaan (afd. gymnasium) Gymnasium Laan van Meerdervoort Bildersstraat H.B.S. 3e v.-d.-Boschstraat Stadhouderslaan Beeklaan Stokroosplein Aronskelkweg Nieuwe Duinweg Lyceum voor meisjes Stadhouderslaan (afd. h.b.s.) H.B.S. met handelsschool en litt. eeon. afd. Raamstraat le Handelsdagschool Wald.-Pyrmontkade 2e f 12.055,— 24.897,46 E F 1 F 2 A 2 D 1 D 2 B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 De netto-opbrengst van de bijdragen van de buitengemeenten in de kosten van het onderwijs voor zg. buitenleerlingen bedroeg voor: voorbereidend hooger onderwijs middelbaar onderwijs 2.758,95 23.584,96 24.906,58 15.370,06 13.428,14 18.332,20 22.148,58 11.502,26 21.704,46

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 120