f 9 tl 1 I 11 B. Bedrag der kohieren. T Heffing van Ryksbelastingen te 's-Gravenhage, met de daarop geheven Rijks-. Pro- I vinciale- en Gemeente opcenten. Overgenomen uit de Statistiek der Rijksfinanciën 41 I T 1. Grondbelasting. A. Aantal, oppervlakte en belastbare opbrengst der perceelen. I 2. Personeele belasting. A. Aantal perceelen, belast naar de grondslagen huurwaarde en mobilair, be laste waarde, bedrag der belasting en kinderaftrek. 5> VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. Belastbare opbrengst. perceelen. ha a ca f Hoofdsom. Opcenten. Gebouwd. Ongebouwd. Bedrag. Bedrag. M 301181 f 1.730.146,- 30 893! „1.793.959,- 20 en met 1933 ten behoeve van het Leeningfonds, daarna ten behoeve van de algemeene middelen. Deze opcenten Huurwaarde (10 grondslag). Mobilair (2" grondslag). Dienstjaren. f f f n n n n M n n n n n w n n n n w n n 1931 2) 1932 3) 1933 4) 1934 1935 66 506 68 271 69 845 71 899 72 571 Gebouwde eigendommen. Aantal perceelen. 105 596 109 919 113 593 116 967 116 628 70 405 70 433 72 592 73 637 74 644 Belaste huurwaarde. 4 109 4 293 4 458 4 637 4 849 n n 6 617 6 617 6 617 6 617 6 617 80 80 80 80 80 2.848.838,— 2.920.509,— 2.874.661,— 2.790-440,— 2.603.549,— 06 98 90 81 72 Gebouwde eigendommen. 20 20 voor de Gemeente. Ongebouwde eigendommen. Hoofdsom en alle opcenten. Totaal der belasting. BO n 32 83 84 ■o o f 411.233,— 406.792,— 403.842,— 399.490,— 392.309,— 75 h O o T5 Et o 766.873,— 763.048,— 742.859,— 686.206,— 634.630,— 35.332.261,— 36.741.288,— 38.195.579,— 39.653.212,— 40.975.596,— f350.963,— „363.673,- „376.526,— „387.314.— „899.604,- 52 10 74 01 71 f4.933, ,4.881,— 20 .4.815,— „4.792,- „4.706,—| 20 voor de Provincie. C Aantal belaste perceelen. Aantal onbelastbare I perceelen. 939 949 991 1 156 1 232 S Tot f4.933,—4 3.845.788,— „4.881,- „3.985.757,- „4.815,— i„ 4.127.381,- „4.792,— 4.293.994,- „4.706,-! „4.428.585,- Bedrag. c Bedrag. I 5 Bedrag.] c Gebouwd en ongebouwd I Leeningfonds 1914. 2) Bedrag der belasting, i) Oppervlakte der gebouwde en ongebouwde eigendommen. 1 Bedrag der belasting, i) voor de Gemeente. 20 f346.029- 20 „358.791,- 20 „371.710,- 20 „387.314,— 20 „399.604,— Ongebouwde eigendommen. Aantal onbelastbare 54.715.845,— 56.498.233,— 57.169.426,— 57.112.211,— 54.984.028,— Aantal belaste l perceelen. 2) En van vorige belastingjaren vallende onder het boekingstijdvak 1931/82. 1982/33. 1933/34. 1934/36. 1935/36. ■30 «31 H 2 «33 ■34 Aantal U aanslagen. f 1.384.117,— 20 „1.435.167,— 20 „1.486.840,— 20 „1.549.254,- 20 1.598.415,—20 f 24.667,— 0) 24.405,-] 20 24.075,-1 20 23.960,— 20 23.531,-! 20 30024 30118 f 1.780.146,- 30859] 80893 1.793.959,- 31492. 31563 „1.858.550,— 32 296 32 4341.936.568,- 330341 32 992)„ 1.998.019,— Van 1931 af wordt 3/« van de hoofdsom aan de Gemeente uitgekeerd. |Tot en met 1933 ten behoeve van het Leeningfonds, daarna te 'le ongebouwde eigendommen over 1933 voor het laatst geheven. voor de Provincie. itï h Na kinderaftrek. 21 Pn --k 'i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 121