9 9 16 17 Ryksiukea sting. Belastingjaren 1933/34, 1934/35 en 1935/36. STAAT I. r (Vervolg STAAT II.) STAAT II. j. Belastingjaren 1933/34, 1934/35 en 1935/36. Percentsgewijze verdeeling van het aantal aangeslagenen, het zuiver inkomen vóór kinderaftrek en de opbrengst der belasting over de belastingjaren 1933/34, 1934/35 en 1935/36. VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. 1933(84 1W 933,34 f f 26 19 21 35 52 96.302 91.796 f327.316.868 1310.437.683 123.278 86.125 Zuiver inkomen Zuiver inkomen. van tot 1933/34 1934/35 1935/36 1933/34 Zuiver inkomen. Zuiver inkomen 1934/35 1935/36 1933/34 1933/34 1933/34 tot van 100.000 Belasting in hoofdsom en f288.765.1 De cijfers over het belastingjaar 1934(85 hebben sedert het vorige verslag wijziging ondergaan. 7.000 8.000 9.000 2,10 1.46 0,99 0,74 0,51 1,39 0,54 0,41 0,14 0,08 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 12.635.! 13.535.1 10.855.1 9.244.5 7.816.1 18.696 13.665 12.935 12.350 11.318 9.362 10.119 6.355 4.998 4.886 3.332 2.523 1.841 2.698 1.809 1.215 926 659 1.824 690 593 194 89 66 29 28 5,24 5,94 7,09 6,03 4,90 5,90 4,51 4,38 4,69 3,76 3,20 2,71 15.317.689 17.383.331 19.467.364 19.161.692 15.800.944 19.259.387 14.164.084 13.310.148 14.781.696 11.691.929 9.979.888 8.251.551 13.830.069 11.377.120 8.977.273 7.548.372 5.893.125 20.280.914 11.239.086 11.940.064 6.014.924 4.127.601 2.474.861 1.809.118 1.482.765 1.277.317 570.418 6.955.147 2,15 1,43 1 - 0,70 0,49 1,38 0,51 0,41 0,15 0,06 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03 1.812 1.216 872 631 1.603 621 577 123 47 38 21 22 17 8 49 15,17 11,08 10,49 10,02 I 9,18 7,59 8,21 5,16 4,05 3,96 2,70 2,05 1,49 15,23 11,81 11,24 10,78 9,39 6,96 7,52 4,81 3,96 3,81 2,60 1,96 1.44 18.436 14.298 13.610 13.052 11.365 8.419 9.096 5.819 4.792 4.608 3.148 2.370 1.747 2.543 1.765 1.203 891 623 1.685 653 495 175 93 45 28 20 13,87 12,49 11,82 12,12 9,12 6,64 7,11 4,71 4,02 3,72 2,58 1,93 1.46 0,34 0,67 1,26 1,85 2,15 2,24 3,17 2,73 2,79 3,49 3,01 2,77 2,39 4,28 3,52 2,91 2,61 2,28 9,05 5,79 8,19 4,51 3,22 3,36 2,01 2,47 2,89 15.711 14.138 13.389 13.720 10.327 7.520 8.051 5.337 4.547 4.215 2.919 2.190 1.654 2.438 1.619 1.131 794 550 1.562 581 462 170 70 43 28 26 4,46 3,66 2,89 2,43 1,90 6,53 3,62 3,85 1,94 1,33 0,80 0,58 0,48 0,60 2,24 990 6.272 10.040 13.318 11.030 7.729 8.123 5.202 4.019 3.882 2.832 2.204 1.589 2.371 1.541 1.085 764 546 1.409 524 368 119 44 21 22 18 20 13 30 36.171,63 85.755,15 152.141,12 240.147,55 243.752,55 233.501,14 326.166,12 295.437,68 324.403,21 385.290,67 335.121,72 300.446,51 270.583,84 482.649,59 404.627,78 343.231,58 297.632,27 243.023,06 990.728,80 618.685,87 819.600,30 516.804,39 326.691,17 284.262,63 238.884,53 284.441,46 135.960,78 146.598,36 1.294.126,05 f 10.656.867,51 42 121.042 [113.246 4,60 3,61 2,92 2,34 1,80 6,48 3,45 3,86 2,01 1,08 0,81 0,62 0,66 0,59 2,06 100,— I 100,— 83 opcenten. 1935(36 4,48 3,56 2,76 2,39 1,91 6,73 3,64 4,36 2,01 1,20 1,10 0,57 0,64 0,69 2,70 100,- f 1.000— 1.200— 1.400— 1.600— 1.800— 2.000— 2.300— 2.600— 3.000— 3.500— 4.000— 4.500 - 5.000— 6.000— 7.000— 8.000— Aantal aangeslagenen. 1933(34 I 1934(36~T~Ï985jB6~ f 13.752.1 15.138.1 17.141.5 20.472.9 17.398.4 14.131.1 30.000— 40.000— 50.000— 60.000- 70.000— 80.000— aa’??0~100-000 —3— en daarboven 800—f 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.300 2.600 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 9.000— 10.000 10.000— 15.000 15.000— 20.000 20.000- 30.000 30.000— 40.000 40.000— 50.000 50.000— 60.000 60.000— 70.000 70.000— 80.000 80.000— 90.000 90.000—100.000 100.000 en daarboven 800—f 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000 2.300 2.600 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 742 5.223 9.292 10.412 12.438 10.778 17.035.i 11.487 13.0081^ 7.064 5.018 5.019 3.710 2.709 1.932 13.295.O 2.821 10.439.1 8.445.1 6.745.! 5.208.1 18.722.8 9.915.1 11.141J 5.813.8 3.118! 2.3431 1.778.1 1.9181 841.1 8511 5.939.4 5,18 4,76 4,93 5,60 6,27 6.17 5,09 6,20 4,56 4,29 4,76 3,77 3,21 2,66 30.330,10 63.722,69 112.368,96 168.744,67 193.465,68 187.116,14 264.986,35 232.749,24 247.901,88 305.266,24 263.286,75 237.264,89 208.425,85 368.870,19 317.577,66 264.355,50 233.438,38 194.374,85 767.200,68 507.808,31 637.190,74 j 388.266,96 i 312.975,54 214.990,24 177.326,20 i 159.263,70 147.734,95 63.941,09 1.091.897,36 f 8.362.841,79 4,98 4,45 5,04 5,63 I 5,86 5,37 6,52 4,74 4,23 4,76 3,78 3,25 2,65 4,53 3,80 3,22 2,79 2,28 9.30 5,81 7,69 4,85 3,07 2,67 2,24 2.67 Aantal aangeslageneninkomen vóór kinderaftrek en belasting in hoofdsom en q d naar groepen van het zuiver inkomen over de belastingjaren 1933/34, 1'.134(35en 1935(36. Binnen het Ftek i yke personen. Aantal kinderen, waarvoor aftrek plaats vond. 1934(35 i 1935(36 Aantal aangeslagenen. I 1934(35 1935/36 Opbrengst der belasting. 1934/85 I 1985/36 Opbrengst der belasting- 1934/35 11985/86 0,36 i 0,34 0,76 0,80 1,34 2,02 2,31 2,24 3,17 2,78 2,97 3,65 3,15 2,84 2,49 31.009,99 61.525,02 116.761,71 170.579,91 198.203,77 207.547,46 292.710,94 251.918,— 257.279,12 321.900,08 277.551,84 256.088,97 221.031,03 394.623,17 324.550,70 268.611,17 241.039,78 210.038,45 835.383,40 534.685,55 756.308,47 416.231,09 297.549,64 310.463,80 185.244,12 227.660,59 176.729,74 90.746,29 1.296.504,19 f 9.230.477,99 f 5.000—f 6.000 6.000— 7.000— 8.000— 9.000— 10.000 10.000— 15.000 15.000— 20.000 20.000— 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 Vastge.steld zuiver inkomen (vóór kinderaftrek). 1984(36 4,41 3,80 3,16 2,79 2,33 9,17 6,07 7,62 4,64 3,74 2,57 2,12 1.91 2,53 2,65 14,05 13,06 j 12,14 100,— 100,—100,— f 16.310.389 If 16.069.806 14.554.642 j 16.503.734 18.413.429 I 19.177.706 I 17.585.783 I 21.323.591 15.514.832 13.855.060 15.592.515 12.355.738 10.630.753 8.687.046 14.676.826 11.657.559 9.028.662 7.824.933 I 6.234.436 22.037.862 11.905.035 I 14.256.954 6.586.087 I 3.932.798 3.586.092 1.876.633 2.097.501 I t 1.519.680 743.763 8.846.829 1,« 2,25 2,29 2,19 3,06 2,77 3,04 3,62 3.H 2,82 2.54 f 1.000— 1.200— 1.400— 1.600— 1.800— 2.000— 2.300 2.600— 3.000— 3.500— 4.000— 4.500— 833 1 5.818 10.052 11.760 12.687 9.234 9.763 5.940 4.446 4.394 3.143 2.488 1.786 2.396 1.631 1.177 843 564 1.565 571 421 107 59 32 22 17 15 4 28 Zuiver inkomen (vóór kinderaftrek). van tot beneden Aantal aangeslagenen. 1933/34 1934/35 I 1935(36 33 opcenten 1933/34 1934/35 2,19 1.47 0,99 0,75 0,53 1,48 0,56 0,48 0,16 0,07 0,06 0,02 0,02 0,03 0,04 100,—100,-100,— het belastingjaar 1934/35 hebben sedert het vorige verslag wijziging ondergaan. 1)6 Percentages over

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 125