f- i I® ii?. HM N O,'"'*' «M R iP! II lïii R 3is IPI *- c I I 1 z |:«H|: Wil! 9 s «I sg ■sM gs J5 :L-l. 03 *m g 3 s g i a s 1© i =2 X 5 E* S §g mi 8È gg3S Is S o JD c-> s e" h ff &g li s 8 'I *- ‘SS g B sisg iii «I 3 J 1 s cl u- W“ sg s? il§s Cm R §S S^ii;3'ss“ Nito p5^ §§c sis" ës s?gg ili Ij2’ l|i 'S~<c S8 19 VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. l© CD 8 O) «o Cl X o w cO f2 55 CTJ s T co er. 6 8 i© Cl o s Cs a iO TQ Cl s- o bc S "ce J8 "c X a aS ‘3 a «s OJ X •sfe •a* 2§ N Sf «s s ‘S sF Q 3O> -. 85* SMs ®§5f §3 tg -3 “f CO 5£5g> gtS§3 <J 8 G Q-'* O O s»-< 1 s> 81 1! bc •S& 15 1? -J S3 5i bc a s u 25 fe- bh 3 s sl «8 g 5 5 o 3- N C 4- > ig •2-S e =2^2 y ■o -2 s •-.2 pa o o» 8 8 8 ë?^i s *8 co aó R E ?-jgS S8 i t i i r-l CO 8. X K w II r- jX Ci*- S; ïïl 3 Cl -SS ‘’I SjS S SA ■I - 6,5 g15 g hm - 8>S=-fg§ 3|gS|| i SS.IÏF ja m s cd 28 s 3 38 8 8J8 §1 O CD Cl R R R 8“8< 8 SS t- 0$ iD S 88 R SR S y R R R s R R R S3 R R <“tóf i 8 SS T— R R R ?.S 8 8

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 127