I t I i 1 1 f I r l I 9 9 I i H i i h i°l els 3' I 1 i I t §1 I ’-87M6j h !46’60’107.707,10 ’•505,75 ’•832.00' 20 21 VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. Belastingjaar 1936. STAAT V. Belasting jzen, waarop de belasting verschuldigd was. Opbrengst. 1.01 Instellingen. Totaal. Onzuiver. Zuiver. 221.727 24.528 n 350 Contributiebelaiting. 70 275 10 24.920j 6.299|8.262.770 f 840.211,96 f 780.1 Totaal 1.401.215 2.007.149 1.778.870 1.388.680 122.387 73.635,31 f 766.576,65 Belastingjaar 1935 8.540j6.804.163 30.370) 804.693,54 85.164,04 719.529,50 Belastingjaren 1928 t./m. 1936. STAAT VI. Hondi isting. Aantal. door politie. 8.539.1 1) De cyfers hebben sedert het vorige verslag ten gevolge van nagekomen aanslagen, ontheffins" en oninbare posten wijziging ondergaan. n n T./m. f 0,20 I Vereenigingen Sport vereen igin gen 1.866 2.277 2.039 2.223 2.360 2.747 3.326 4.062 5.020 15.605 16.224 16.508 16.786 17.350 17.664 18.973 19.816 20.925 CD 16.216 17.008 17.552 17.788 18 246 18.512 19.781 20.624 231.800 72.990 72.265 283.338 1.173.885 13.800 153.426 154.146 I 187] I .103 f 1,51 t./m. f 2,00 107.295,08 114.584,63 108.448) 500 31 11 6.326 7.239 6.304 6.638 6.742 5.882 7.222 7.700 8.039 1.787 3.883 Honden opgevangen Honden afgemaakt in het Asyl. 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 '■516,98 >•369.15 '•■160,35 '•985,21 '147.98 448.208,15 25.859,26 32.896,13 35.896,74 108.345,39 6.837,08 9.899,40), 13.742,79 87,28), 206,33 1.195 117 258: 3.167 Terugbe taald. 177 76 219 138 118 39 139 46 26 lm. i 1.50 3.980 8.147 577,25 3.399,10 2.914 2.617 2.618 2.351 2 272 2.514 2.517 2.507 2.592 664,531 3.605,43), f 0,21 t./m. 5 •Q 5 5 re re 3 c ei a CQ g O 3 o 5P f 5 25 24 24 28 26 27 27 27 15 1.487 1.488 1.539 1.411 1.417 1.558 1.604 1.532 1.623 W-S fl fit 758 452 524 346 273 106 95 60 37 581 350 159 99 48 67 11 6 3 f.752: B.500 B.497 8.942 Concerten, tooneelvoorstellingen, dansin richtingen, opera- en operettevoorstellin- gen en tentoonstellingen Bioscopen Variété's en kermisvermakelijkheden Vereenigingen Sportwedstrijden Oppervlaktebelasting at f 4,01 en f 4,00 hooger. 7 T- g- a f 0,31 t./m. f 0,30 f 0,50 Niet belastbaar. Houders van geldige diploma’s. Houders van honden aangeslagen naar een 6.091 6.294 6.294 6.585 6.874 6.805 7.443 7.838 8.415 7.490 3.403 2.138 243 277 242 216 186 160 137 1 21.708 Oninvorderl posten. ..010] 155.087 16.150 1.900 2.716 8.250 js'-g 36.703,95|f 148.032,38 2.719,40 445.488,75 19.022,18 22.996,73 22.153,95 3.439,08 104.906,31 125.646 599.153 1.408.367 584.567 33.993 57.856 1.250 1.053 860 802 737 917 774 929 943 u S S t- a’ g goS re lii PI c o o o 5 I -f B.191 184.173 J.537! 198.476! 134.639 Aantal door de Gemeente afgeleverde toegd f 0,51 f 0.1 t./m. i t./nJ f 0,75 f 11 12.813 14.870 j 17.309 17.511 18.004 18.296 j 19.595 20.464 21.571 f 95.523,11 112.985,32 124.501,78 121.752,26 120.982,13 120.204,88 n n I CU 42 re ■makelyk heden. 122.792.75 1704 6.939,| 124.340.76 2124 i 125.519,38 I 769 3.103,1 2.874:1.440.838 f 184.736,33 f [5.125.018 i 840.217 397.338 I 453.689 n n f 2,01 I f 3,01 t./m. t./m. f 3,00 f 90.875,93 102.212,59 111.389,73 108.429,12 107.177,23 106.555,84 7.648 7.653 8.175 7.978 8.116 8.112 8.204 7.916 149.096] 169.1 1.085.066] 5441 2.450] 3.1 83.048 30.1 69.0101 331 492 if 2.13oJ 399 2.4031 392 2.651,1 615 3.3311 989 4.656,1 1272 5.7691 597.120 1.214.318 1.695.042 1.425.720 88M

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 128