9 9 22 23 Belastingjaren 1927 t./m. 1936. STAAT Vil. Straatbelasting en rechten wegens het hebben van bijzoi en in, op of over openbaren Gemeentegrond of -water. r r het bedrag der belasting voor r Belastingjaar 1936. Straatbelasting; rangschikking der perceelen in groepen naa stbare opbrengst STAAT VIII. iedere 77 11.077 12606 1.646 8.000 en daarboven 2'A - groep naar den i op 1 Januari 1936. VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. Zuiver bedrag Factor. f f f f 7.876,08 n n n i) De cyfers hebben sedert het vorige verslag ttn gevolge van nagekomen aanslagen, ontheffii en oninbare posten wyziging ondergaan. Belastbare opbrengst. KLASSEN. Bedrag. Bedrag. Bedrag. f f f f f n n n r n n n n '■619 f 2.241-269) f 3.034.079,79 f 789.636,99 66.701 172 3.173,26 74.492 n r> r> 6.009,76 1.470.800,33 f f r> n i n Belasting jaar. n n Bedrag aan Straatbelasting. Bedrag aan rechten. Ontheffing na reclame. Oninbare posten. Totaal aantal perceelen. Totaal belasting. n n v Aantal belastbare perceelen. n n Ontheffing na reclame. Oninba postei in Straatbelasting. n n n n n n n Zuiver bedrag aan rechten. r> n n Aantal uitgereikte j aanslag- i biljetten, j n r> n n n T> oogde belasting (16 meer) ïtaltstraten art. 6, 2e lid.) n n n n r r> n n n n n Normale belasting. (Art. 6, le lid.) 100 200 300 500 800 1.200 1.600 2.000 2 800 4.000 6.000 8.000 Aantal perceelen. 10.061,97 14.206,70 1.578,49 7.957,63 belasting (van één voorziening). (Art. 6, 3e lid.) Aantal perceelen. 2 1 17.583,37 38.324,24 86.649,56 406.668,93 901.057,08 491.302,79 187.665,40 115.172,46 119.407,60 90.767,21 100.312,26 64.819,93 414.348,96 15.7811 37.2071 85.5491 378.585 789.641 37 5.909 118.049 69-5584 60.450 46.6391 50.237 38 642 175 016 lantal Welen. 1.465.889,52 1.522.882,55 1.603.541,49 1.672.457,78 1.749.466,41 1.826.136,21 1.916.981,41 2.583.592.33 2.930.086,99 3.017.920,49 6.387 6.090 7.010 18.558 24.207 8.033 1.924 844 616 311 222 98 192 65.653,90 67.311,96 71.315,17 74.751,03 79.649,19 82.573,82 85.432,09 87.937,95 89.303,36 89.836,38 200 300 500 800 1.200 1.600 2.000 2.800 4.000 6.000 2 2 2 2 2 2 2 2'Zz 1.705,42 926,30 1.085,91 27.736,72 110.919,91 115.019,06 69.143,70 45.511,53 58.956,80 44.127,77 49.506,70 25.664,71 239.332,46 65.829,90 67.553,96 71.399,92 74.873,53 79.876,29 82.686,82 85.619,32 88.459,65 89.868,52 90.575,40 106,50 98,— 53,75 109,— 100,50 94,— 158,23 234,70 404,75 157.— 568,01 513,— 69.50 144,— 31,— 13,50 126,60 19,- 29,— 287,— 160,41 582,02 96,95 190,69 13,88 346,22 495,20 373,88 472,50 102,93 5.843 5.917 6.930 17.459 21.583 6.379 1.275 538 330 171 118 62 96 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 «8 132 639 305 286 140 102 35 96 21.024 22.124 22.751 23.311 23.830 24.248 24.736 25.327 26.423 26.260 45.026 47.143 48.924 50.898 52.584 54.408 56.173 59.040 73.520 74.492 66 41 3 22 18 8 10 1 Tot beneden f 100 t./b. n n n n 11.235,59 n 2'/2 - - v teu 1.533.035,94 1.595.843,49 1.682.814,53 1.760.484,78 1.845.642,99 1.933.150,50 2.611.207,08 i 2.966.304,54 3.034.079,79 le Klasse 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e He 12e 13e 3.33 2.19 1.681 2.48 95 5.301 4.93: 8.25: 13.541 4.201 19.362,48 22.669,36 11.953,18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 129