8 ver- j 1 door den Raad of door Bur gemeester en Wethouders zijn benoemd. (V ervolg.) Commissiën, Commissie van Taxatie en Advies voor het Grondbedrijf. Zie waarvan alle het verslag van den Dienst der Stadsontwikkeling en Volkshuis of enkele leden vesting (bijlage 17, bladz. 29). Commissie van Advies in zake de straffen, opgelegd aan be stuurders van motorrijtuigen, waarmede wordt gestationneerd: Mr. W. Lunsingh Tonckens, voorzitter; Mr. A. E. J. Nysingh, plv. voorzitter; Ir. P. M. Montijn, J. W. van der Gun, J. W. van den Akker en R. J. Bruggers, leden; J. M. H. Dolk, S. van der Klugt, C. Houtzager en H. A. Dijkstra, plv. leden; Jhr. Mr. W. C. Six, secretaris; Mr. E. Heringa, plv. secretaris. Commissie voor de Land- en Tuinbouwzaken: de Burge meester, voorzitter; J. Boezer, secretaris; A. van Dalen, J. van der Hout, Q. A. Nederpel, P. J. Koks, C. van Spronsen en J. Vreugdenhil. Raad van Afslag te Scheveningen: H. C. Vermaat, voorzitter; C. Vrolijk Fzn., J. P. Roeleveld, F. R. Ommering, Jac. Vooys, C. Twilt, J. van der Steen, C. P. Damme, Th. J. E. v. Ellink huizen, J. C. Zwart, P. Knoester Jr., J. van der Zwan, leden; C. M. Zoetmulder, secretaris. Bestuur der Gemeentelijke Arbeidsbeurs. Zie het verslag dezer instelling (bijlage 33). Commissie voor de Beroepskeuze. Zie het verslag van het Bureau voor Beroepskeuze (bijlage 34). Commissie van Advies voor den Werkloozensteun: L. Buur man, voorzitter; J. Boezer, G. L. Domhoff, G. A. van Dongen, L. Hoejenbos, J. de Keyzer, J. J. van Langen, J. H. Steyn, C. A. Toetenel, J. H. Wernsen, W. van Zon, leden; L. Kuypers, secretaris. Commissie van Toezicht op de Visscherij- en Zeevaartschool te Scheveningen. Zie het verslag dezer commissie (bijlage 43). Commissie voor de Gemeentelijke Studiebeurzen: Mr. J. AS. A. Lisman, voorzitter; Dr. A. A. L. Rutgers, secretaris; Mevr. A. E. J. de VriesBruins, Ir. P. H. V. Bongaerts, Ir. R. P. Bonthuis, Dr. W. W. van der Meulen; W. H. Damen, adj.-secre taris; 1 vacature. Boekenfonds voor Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs: Dr. W. W. v. d. Meulen, voorzitter; Mevr. Mr. L. Westerouen van MeeterenFrancois, A. Harms, Dr. G. H. Coops, Prof. Ir. G. A. M. Vierling, C. de Mooy, wnd. secretaris. College van Curatoren der Openbare Gymnasia. Zie het slag van het Voortgezet Onderwijs (bijlage 42). College van Curatoren der Openbare Lycea. Zie het verslag van het Voortgezet Onderwijs (bijlage 42). Plaatselijke Commissiën van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. Zie het verslag van het Voortgezet Onderwijs (bijlage 42). Commissie van Toezicht op de Schoolboden: W. P. Blokpoel, voorzitter; Y. Bos, secretaris; Mej. J. Martens, C. Boetes, J.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 12