1 f I I i 1 I 1 I 1 I i... Cl T- T 9 I s i s' i I g* t g g 24 3 5 tic l 1 s 1 z s S 2 s 'f js3 'S s g 3 i Pi B 5 M 3 s VERSLAG GEMEENTEBELASTINGEN. O 01 CD O X x E e e E e e e CD X f- of ci x E E E E E E E E xr-©Tf©©F~THCD©»-->x©''— r-©F-xxxxt'-t-F--t E E E E E E E Xb-X©Ö4^J,r^ClX©©©©©TH x e E E E E E E E E CM ai rt s z E o T* T3 SU eg J= 55 s O 2 co o c c a '55 ’f CO CD CD X X CO CD cc Dl X ■T ei g T •x co a. 01 O Cl CD O ai t— af E E CC cT th s p X X S S S f s 3 E r- x ei X X F- 03 01 F- O X cd t- f- x x Cl x o iO Cl X 04 CD X X -* ai H -T gg: ei f-’ T- X X su S Su O - CD Tt F- 03 T 5 S g- bC b£ X J5 -© ’E xf Tf F-” CD X X CD O Hf th x -r c ’t1 Cio *o ai ei ai x ei o f- cd oi ”t F— -rt* tt 03 t— 04 ei f- -D - X TH -r- CD nf x F- r- ei fl H X! H D?C O- si «ojXt^locdi^-x©©’—'dX^ei 01 Dl Cl OJ O1 03 O1 Dl OM X X X X X X ciaiciciciaiaiaicicicicici E E X »o X X X r-i to ei cd ei Cl O X rf TH X r- -r io 2 5 1 3 r- ei ei r- cd 03 X X O X T-. X x 03^ ei x Cl F- ei 03 X TH©*oxo-i>X'^©ei©©© •>-<r'-F-©T$<©ei©xxX'’-tT- ©©F-xr-x©©xt'-t'-©Tt- O1 X X 03 04 ‘O x F-~ 03^ Cl~ X X rH_ Cl Tf ei th x x f- x ei ti oi w x ei ci Tf< CO th tH Tf Cl t"- Tt x F— X - - -“ a p CD O -T CD n* x’ X 01 Hf ei Hf X X uO 03 X X s X TH T- x x ei th *o x x s b£ 53 r* b£ s g e. c •7 S3 pC c s ei©©©©xx~eir^-©T-«T-i©O4 ©x©©xf-©. ©©t— xe;©©^ r-~ eT co t-7 tT oT Hf tjT f-" x~ co th~ ©©ei®H^oix©©TtiTHX© ©•^eiTH-Tj-ci-«!t©eiei»T xoieieioixei©ci X ------ Cl Hf ’t ei th O TH CO ei t t> ai x ei Hf ci T* x X TH - 01 TH O ci ai ai ai e: x O1 ei x TH X F- TfTj'’f©co©aior^TH©THCix© ai nr ci ai r- eïF-eici^F'-^xei'G^©^ - _T _H - CO ei X X O 04 O 04 X

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 130