4-i 11 -i I T-i III. TABELLARISCHE OVERZICHTEN. Tabel I. 2* a a«§ In tabel II zijn de verrichte werkzaamheden gemeentelijk gerangschikt, terwijl tabel III een overzicht geeft van de waren, welke voor elke gemeente van het keuringsgebied, hetzij ter plaatse, hetzij door onderzoek in het laboratorium zijn gekeurd. 5 4 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN g 2 I a S'® o 2 1 127 3 9 Totaal 843 443 740 1 322 172 Alcoholhoudende dranken Azijn Brood Cacao en chocolade Consumptieijs Eieren Gebak- en suikerwerk Groenten, vruchten en zaden Jam en vruchtensap. Kaas Koffie en thee Limonadesiropen Meel en grutterswaren Melk en melkproducten Specerijen en zout Spijsoliën en vetten Suiker, stropen en honing Visch en vischwaren Vleeschwaren en -extracten. Andere eet en drinkwaren Als waren aangew. artikelen Diversen 10 4 140 7 94 13 3 425 1 15 20 1 3 1 14 15 1 1 6 13 1 7 1 3 10 19 4 7 3 49 2 12 2 2 2 223 2 22 8 1 5 5 3 23 110 63 16 2 9 142 6 18 18 1 244 9 72 14 12 18 6 2 56 o 31 2 17 115 I 2 Tabel I geeft een overzicht van de verdeeling der waarschu wingen, processen-verbaal, afkeuringen en klachten over de belangrijkste groepen van waren. C tfi O) 163 j 153 8 I 4 5 661 3 83 2 17 26 53 I 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 137