9 Brongers, W. Halbertsma, C. G. A. Leijerzapf, J. Smit, J. J. van Lochem, Mej. A. C. de Lint. Commissie van Toezicht op het SchoolzwemonderrichtD. G. G. van Ringelestein, voorzitter; B. Verwaal, secretaris; C. J. Driescher, Mej. E. A. M. Kouwenberg, K. Hylkema, H. J. C. Wechgelaer. Commissie voor het gezamenlijk zingen door leerlingen van verschillende openbare scholen: D. G. G. van Ringelestein, voor zitter; J. D. van Ramshorst, plv. voorzitter; R. A. van Pelt, secretaris; G. Francoys, Mej. J. Winter. Commissie van Advies in zake het verleenen van bijdragen uit de Gemeentekas aan bijzondere bewaarscholen: Mevr. A. C. Klooster, voorzitster; Mr. A. C. E. M. de Groot, secretaris; C. de Neef, L. Slagter. Commissie van Advies voor eerste aanschaffing van leer middelen ten behoeve van de scholen voor bijzonder lager onder wijs: S. de Vries Szn., voorzitter; A. Tjepkema, secretaris; Mevr. A. C. Klooster, D. van Raalten, J. L. M. Rensing. Commissie van Advies in zake bevordering, door de school, van een veilig verkeer: Joh. Vorrink, voorzitter; C. W. Valken, secretaris; W. Mullens, P. P. Paul, A. W. F. Sprink, Dr. W. E. van Wijk. Bestuur van de Stichting „Schoolkind er voeding te 's-Gra- venhage”: J. J. M. de Waal, voorzitter; J. de Groot, secretaris; Mevr. G. W. BleuminkLouman, Mevr. H. C. S. E. Schiff Stork, S. Janssens, H. S. van Hasselt, W. D. Kaat, A. Miedema, J. R. Schiess, J. C. Faber, leden. Commissie voor schoolkindervoeding en -kleeding: Ir. J. F. van Hoytema, voorzitter; W. H. Damen, secretaris; A. B. Thape, adj.-secretaris; H. L. Kooper, P. C. Wesseling, H. A. F. Könings. Commissiën tot Wering van Schoolverzuim: Eerste Afdee- ling: L. P. v. d. Heijden, voorzitter; L. Bounia, secretaris. Tweede Afdeeling: P. Gardenier, voorzitter; G. Hogenbirk, secretaris. Derde Afdeeling: H. J. Noordegraaf, voorzitter; J. I. Burgel, secretaris. Vierde Afdeeling: H. C. Vermaat, voorzitter; C. Verspuy, secretaris. Vijfde Afdeeling: J. de Vos, voorzitter; A. K. Vogel, secre taris. Zesde Afdeeling. A. G. Vliek, voorzitter; J. A. F. Zorn, secretaris. Zevende Afdeeling: J. Kleijn Rzn., voorzitter; Chr. Boetes, secretaris. Commissie van Advies voor het Gemeentelijk Museum voor het onderwijs en den Schoolbioscoop: Dr. W. W. van der Meulen, voorzitter; P. C. Wesseling, secretaris; Mevr. M. H. J. P. van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 13