11 Een tweetal partijen rozijnazijn bleek met een aanmerkelijke hoeveelheid sulfiet bedeeld; op deze toevoeging is aanmerking gemaakt, evenals op het opkleuren van azijn met verboden kleurstoffen. Twee partijen azijn waren in sterke mate met azijnaaltjes bezet, zoodat zij aan de consumptie werden onttrokken. Met uitzondering van één partij bleken alle onderzochte azijnessences meer dan 80 azijnzuur te bevatten; in den regel was het gehalte aanmerkelijk hooger. Opvallend is het groote prijsverschil bij den azijn in den kleinhandel, zonder dat het kwaliteitsverschil zulks motiveert. De scherpe concurrentie in het bakkersbedrijf deed bij een Brood, deel van de bakkers de geneigdheid grooter worden om het met de bepalingen van het Broodbesluit minder nauw te nemen; vooral van het voorschrift van artikel 10 van het Broodbesluit, dat voor het gehalte aan droge stof van brood minimum-eischen stelt, werden talrijke overtredingen vastgesteld. Het aantal wegingen en keuringen in broodwinkels, bak kerijen en op den openbaren weg werd daarom aanzienlijk ver groot. Het bedroeg 11632, tegen 8080 over 1935. Ter onderzoek van het gehalte aan droge stof werden slechts dan monsters ge trokken en onderzocht, indien het schaalgewicht van het brood in verband met zijn consistentie daartoe aanleiding gaf; echter werd van brooden met een lager schaalgewicht dan 770 gram zonder uitzondering een monster ter onderzoek meegenomen. Er zijn te ’s-Gravenhage 109 monsters gebuild waterbrood op drogestof-gehalte onderzocht; bij 80 monsters bleek dit gehalte onvoldoende. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de schaalgewichten en het gewicht aan droge stof van deze mon sters. Bij een lager schaalgewicht dan 770 gram blijkt het gehalte aan droge stof van waterbrood in den regel onvoldoende te zijn (minder dan 480 gram). 9 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. en meer Gemiddeld gewicht der broeden op straat of in den winkel gewogen. 2 Ui 48 38 9 2 Gewicht aan droge stof per brood. 6 16 34 24 25 Minder dan 700 gram Van 700725 gram 725—750 750—775 775—800 Meer dan 800 Minder dan 450 gram Van 450459 gram 460—469 470—479 480

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 141