11 13 De vruchtensappen vertoonden weinig afwijkingen. Eenige partijtjes bessensap, door de winkeliers in kleine gemeenten zelf bereid, bleken al te kwistig met water verdund, soms ook met te veel conserveermiddel bedeeld te zijn. Eén partij bevatte zelfs 1300 mg salicylzuur per liter. Dergelijke waar is afgekeurd. Citroensap, nader als restaurant-type aangeduid, bleek even eens met een veel te groote dosis conserveermiddel bedeeld te zijn. Enkele partijen tomatenpuree bleken uit het blik veel tin te hebben opgenomen en werden wegens haar onaangenamen me- taalsmaak afgekeurd. Kaas aangeduid als 40 waarvan het vetgehalte van de Kaas, droge stof ten minste 40 moet bedragen, bleek in 5 gevallen minder vet te bevatten (22 31,5 enz.). Bij volvette kaas, die ten minste 46 vet in de droge stof moet bevatten, was het vetgehalte 5 malen, van roomkaas éénmaal te laag. De foutieve merken zijn van de kazen verwijderd en door juiste aandui dingen vervangen. Aanmerking werd gemaakt op het plaatsen van opschriften als „jonge vette kaas” e.d. bij kaas uit ten deele afgeroomde melk bereid. Een smeerkaas, welke met hexamethyleentetramine als con serveermiddel bleek bedeeld te zijn, werd aan de consumptie onttrokken. Het voorschrift, bepalende, dat kaas moet zijn voorzien van een aanduiding, waaruit het vetgehalte blijkt, wordt nog steeds onvoldoende nageleefd. Tegen 3 leveranciers van ongemerkte kaas werd proces-verbaal opgemaakt. De onderzochte monsters koffiestroop, peekoffie en cichorei Koffie, thee en voldeden ruimschoots aan de gestelde eischen. De vroeger veel- surrogaten, vuldig voorkomende koffiestroop met zeer hoog gehalte aan minerale bestanddeelen en laag extractgehalte is geheel ver vangen door producten van zeer laag aschgehalte en met een extractgehalte van doorgaans meer dan 90 Onvermengd koffie-extract komt practisch niet voor. In plaats daarvan worden aangetroffen extracten van gebrande suiker, zetmeelstroop, caramel en cichorei, in den regel met wei nig koffieboonenextract (één dezer producten b.v. bevatte één gram coffeïne op 1000 gram extract), onder aanduidingen, welke op de samenstelling van het mengsel een optimistischen kijk moeten geven. Een voorschrift, dat een nauwkeuriger aandui ding van deze waren verlangt, ware in het belang van koopers en bona fide fabrikanten wel gewenscht. Een publicatie over vervalsching van thee deed ons een onderzoek instellen naar de samenstelling van een aantal van VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 145