11 bel IV. Het gemiddelde vetgehalte van alle onderzochte monsters be droeg 3,18 Van de monsters in de gemeente ’s-Gravenhage bedroeg dit gemiddelde 3,15 van de monsters in alle andere gemeenten van het keuringsgebied 3,27 Deze gemiddelden zijn nauwkeurig dezelfde als die van 1935. Wat reeds in mijn vorig jaarverslag werd opgemerkt, nl. dat de gemiddelde samenstelling van de consumptiemelk te ’s-Gra venhage slechter is dan in de omliggende gemeenten, geldt even zeer voor 1936. Het vervalschen van de melk, hetzij door voor zichtige afrooming, hetzij door bijvoeging van afgeroomde melk (taptemelk), was te ’s-Gravenhage ook in dit jaar aan de orde L I ja ierak. fcvenhage pvenzande Btrecht ■ndorp ■er ■land. Kluis ■kapelle ■ter ■dreeht ■wijk ■orp ■water Beker. ■wijk. fük ipluiden ■ijk ■pwijk 1 fenrg. ■inxveen ■snaar ■ringen. gaart ■huizen guneer 15 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. Aantal GEMEENTE. vuil. monsters. 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 I 43 99 106 4 Gemiddeld vetgehalte in »/o 1 2 244 4 1 5 4 1 1 12 5 9 5 4 3 3 4 1 4 33 3 6 10 2 2 1 2 toevoeging van water. 16 9 51 2 6 2 1 24 1 4 1 strep- tococcen. 7 3 287 9 4 7 7 1 3 6 6 1 2 8 1 2 2 7 2 2 3 1 2 7 3 1 1 6 3 1 3 1 4 1 1 15 12 3 166 4 6 3 4 1 zuurgraad hooger dan 90 S. H. 8 53 877 603 50 14288 170 70 14 51 58 153 73 175 61 239 54 128 148 126 253 72 100 148 103 360 143 173 106 7 35 74 18973 22 15 3 128 2 3 1 1 3 1 B- Aantal monsters ondeugdelyk wegens vetgehalte I vetvrije in de droog- droogrest lager dan 8Q/q. jenwoude ■wijk Totaal rest lager dan 24 0/p. I 3,04 3,25 j 3,28 3,24 3,27 i 3,15 3,30 i 3,23 3,43 3,34 3,29 3,34 3,31 3,25 3,28 3,27 3,40 3,17 3,39 3,11 3,18 3,25 3,21 3,18 3,21 3,24 3,33 3,28 3,38 3,21 3,29 3,21 3,18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 147