11 K. Dijk, H. J. Borghols, Th. M. Dresmé, P. J. B. Lampe, W. M. Metman, M. Kropveld, J. Rensen, leden; F. van Woerden, F. W. van Asperen, Mevr. E. Joëls—Joëls, Mevr. I. PelgrimWolfers, R. v. d. Valk, G. W. Driesen, A. W. Alkemade, H. de la Rie, S. Dijkers, G. A. van Swieten, H. E. Nottrot, C. H. P. de Joode, plv. leden; J. N. Sprengers, lid-secretaris; J. G. D. Meyboom, plv. lid-secretaris. Commissie van Advies inzake het af geven van bewijzen van goed gedrag aan personen, die één of meer strafvonnissen te hunnen laste hebben, behoudens voor zooveel die bewijzen moeten strekken voor plaatsing in Gemeentedienst: Jhr. Mr. P. A. J. van den Brandeler, voorzitter; S. L. Veenstra en J. A. H. de Voort, leden; Mr. E. Heringa, secretaris. Haagseh Crisis Comité: Eere-voorzitter: Mr. S. J. R. de Monchy; dagelijksch bestuur: Mr. Dr. S. de Vries Czn., Ie voor zitter; Mr. Dr. D. A. P. N. Kooien, 2e voorzitter; G. H. J. Bercken- kamp, le secretaris; Mr. E. Heringa, 2e secretaris; Mr. W. C. C. van Romondt Vis, penningmeester; Th. M. Dresmé en H. A. Dijkstra; leden: C. A. Abbing, Ir. J. W. Albarda, Jhr. Mr. J. M. M. van Asch van Wijck, Mr. E. Belinfante, Mevr. E. C. M. de BlockRegout, Mr. J. J. van Bolhuis, J. K. W. F. van Bommel, Mevr. N. C. Boumavan Strieland, F. N. de Charro van Kem pen, Mevr. M. Cohen TervaertIsraëls, Ir. A. E. R. Collette, Mevr. B. Dettmeijer—Wessel, W. G. Diephuis, G. A. van Dongen, K. Dijk, Menno P. Fischer, Th. de Goeijen, C. W. A. M. Gros kamp, J. C. van Harmelen, G. Hennus, L. Hoejenbos, Mr. Dr. J. C. Hoovkaas, C. F. Hiind Jr., Mevr. A. Kammeraat-Bekker, Y. M. Kentie, J. D. de Kok, N. J. L. Kortekaas, J. G. Kruis, J. J. van Langen, Mevr. S. van LierEnthoven, Mr. L. Lindeboom Czn., Mr. W. J. baron van Lynden, Dr. W. W. van der Meulen, M. A. Mock, F. van Peski, H. D. Pierson, N. Pronk Gzn., Mr. Dr. H. J. Romeijn, Mevr. L. RomeijnTuckermann, J. van Roo- denburg, Mevr. F. SandersJansen, Mr. H. M. L. H. Sark, C. Schrier, A. Sleyser, M. A. Staal, Mr. M. J. van Steenes, Jac. Steyn, H. van der Stok, J. C. van Straaten, M. G. J. Terlaak, Mr. J. D. Verbroek, Ir. H. Veth, Mr. J. A. de Wilde, P. de Wit, W. F. van Zon. Bestuur van de Stichting „Onderwijsfonds voor zieke Kin deren te ’s-Gravenhage”Zie het verslag dier stichting (bij lage 41). Bestuur van de Stichting „Haagsche Sport- en Speelter reinen”. Zie het verslag dier stichting (bijlage 47). Commissie van Advies inzake „Stille-Strandaangelegen- heden”: R. J. Stellinga, voorzitter; Dr. F. W. C. de Grave, H. H. van Zeggeren, P. Vlietstra en F. Lorié, leden; W. N. van der Hout, secretaris. De kamer van den Burgemeester in het Stadhuis werd geheel Dienstgebouwen, gerestaureerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 15