11 28 10. 11. a. b. c. d. Controle-onder- zoekingen. Crisis-Contróle-Dienst, 's-Gravenhage: 1 monster melk, 1 monster room. Gem. Ziekenhuizen van ’s-Gravenhage: 94 monsters melk, 7 monsters karnemelk, 6 monsters slagroom, 4 monsters yoghurt, 1 monster margarine, 3 monsters brood, 2 mon sters bessensap, 1 monster worst, 4 monsters gep. melk. 12. R.-K. Ziekenhuis te ’s-Gravenhage: 8 monsters melk, 1 monster boterhamworst. 13. Oude Lieden Gesticht van 's-Gravenhage: 2 monsters melk, 1 monster karnemelk. 14. Gesticht „De Voorzienigheid” te 's-Gravenhage: 4 mon sters melk. 15. Bestedelingenhuis te 's-Gravenhage: 2 monsters melk. 16. Gesticht „Oud-Rosenburg” te 's-Gravenhage8 monsters melk, 1 monster karnemelk. 17. Gesticht „Groenestein” te 's-Gravenhage: 4 monsters melk. 18. Weeshuis, Hooftskade, te 's-Gravenhage: 2 monsters melk. 19. Militair Hospitaal te 's-Gravenhage: 2 monsters melk. 20. Ziekenhuis „Bethel” te Delft: 2 monsters melk. 21. Oud- en Nieuw-Gasthuis te Delft: 6 monsters melk. 22. St. Joris Gesticht te Delft: 4 monsters melk. 23. R.K. Oude Mannenhuis te Delft: 2 monsters melk. 24. R.-K. Oude Vrouwenhuis te Delft: 3 monsters melk. 25. Groene Kruis Ziekenhuis te Delft: 1 monster melk, 1 monster karnemelk. 26. Gem. Ziekenhuis te Delft: 2 monsters melk, 1 monster karnemelk. 27. Politie te Gouda: 4 monsters melk. 28. Van Iterson-Ziekenhuis te Gouda: 1 monster melk, 1 mon ster brood. Een vergelijkend onderzoek werd gedaan naar de bruik baarheid van verschillende methoden ter bepaling van het boorzuurgehalte in garnalen en vleeschwaren. In een aantal monsters zelf-gemalen zwarte peper werd het gehalte aan vluchtig en niet vluchtig aetherisch extract bepaald. Het gehalte aan vluchtig aetherisch extract bleek tusschen 0,63 en 1,38 dat aan niet vluchtig aetherisch extract tusschen 8,4 en 11,1 te liggen. Een onderzoek werd gedaan naar het zwevend houden van cacaopoeder in chocolademelk door „cocoloïd” en door zetmeel. Het eerstgenoemde product bleek stabiliseerend te werken (geen bezinksel). Een vergelijkend onderzoek werd ingesteld naar eenige VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 160