11 29 e. f. g- p- De Directeur van den Keuringsdienst van Waren voor het gebied 's-Gravenhage, Dr. F. H. VAN DER LAAN. methoden van zwaveligzuur-bepaling in wijnen. Daarbij bleek de bepaling als bariumsulfaat, na overdistilleeren in jodiumoplossing juister waarden te leveren dan die volgens het Wijnbesluit. De eigenschappen van het perssap van vleesch van nieuwe haring werden vergeleken met die van het sap van koel huisharing. Verschillende methoden van suikerbepaling in jams en huishoudjam zijn aan een vergelijkend onderzoek onder worpen. Vergeleken zijn de uitkomsten van de eiwitbepaling van melk volgens de beide methoden van onderzoek van het Melkbesluit. Ten slotte volgt een overzicht van de opgemaakte processen verbaal en van de opgelegde straffen, voor zoover deze bij het samenstellen van dit verslag bekend waren. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAKEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 161