f 11 11 33 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. ’s-Gravenhage. 3 2 ’s-Gravenhage. 1 1 Omschrijving der overtreding. Vonnis van den rechter ondersch. schikking. Margarinebesluit. Art. la (te veel water'. Art. 8 lid 4 (vleeschwaren in blik). ’s-Gravenhage. Delft. Naaldwijk. ’s-Gravenhage. Delft. ’s-Gravenhage. Reeuwijk. Delft. Gouda. Veur. Waddinxveen. 15 1 1 2 1 1 6 2 6 zaken geschikt metf 15,— totf 100,—. 2 zaken nog in behandeling. 1 zaak f 3,of 1 dag. 1 zaak geschikt met f 7,50. 1 zaak geschikt met f 10, 1 zaak f 100,of 40 dagen (in appèl). 1 zaak f 10,of 8 dagen. 1 zaak f 7,50 of 6 dagen. 1 zaak f 20,of 10 dagen. 1 zaak geschikt met f 10,—. 1 zaak geschikt met f 8, 1 zaak f 20,— of 5 dagen. 1 zaak geschikt met f 10, ’s-Gravenhage. Delft, de Lier. Monster. Veur. V oorburg. Wassenaar. Wateringen. ’s-Gravenhage. Delft. Gouda. 4 2 1 2 2 1 2 1 3 3 1 1 Gemeenten, waarin de waar is aangetrofl'en of de overtreding is geconstateerd. 8 zaken f 1,of 1 dag tot f 30,— of 15 dagen. Consuniptieijsbesluit. Art. 6 lid 1 en lid 6 (ijs bereid uit niet verhitte grondstof ondersch be reid met kunstzoetstof). Art. 6 Hd 2 (te veel bac teriën). 8 zaken f 3,— of 2 dagen tot f 50,— of 30 dagen. 6 zaken geschikt met f4,tot f200,—. 1 zaak vrijspraak. Art. 5 (roomijs niet be- bereid met room). Jiaasbesluit. Art. 2 lid 1 (geen aan duiding omtrent vet gehalte). Algemeen Besluit (Warenwet). Art. 2 (verkoopen van waren niet of niet vol doende beschermd tegen stof e.d.). 8 zaken f 10,of 2 dagen tot f 25,— of 15 dagen. 8 zaken geschikt met f 6,— tot f 16,—. 1 zaak nog in behandeling. Art. 11, j° 2 (niet in geschreven in het re gister).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 165