ih 34 11 VERSLAG VAN DEN KEVRINGSDIENST VAN WAREN. ’s-Gravenhage. 10 ’s-Gravenhage. 1 zaak f 10,of 7 6 dagen. ’s-Gravenhage. 2 zaken nog in behandeling. 2 Gouda. Nog in behandeling. 1 Geschikt met f 50,—. Delft. 1 ’s-Gravenhage. 1 Geschikt met f 10, ’s-Gravenhage. 2 2 ’s-Gravenhage. Geschikt met f 50. Delft. 1 Omschrijving der overtreding. Vonnis van den rechter ondersch. schikking. 1 zaak f 60,— of 2 weken. 1 zaak geschikt met f 10, Art. 7 lid 3 (huishoudjam met te laag suikerge halte). Art. 7 lid 5 (huishoudjam (met te hoog waterge- halte). Art. 19 lid 2 (lim. gazeuse met te laag suikerge halte). Art. 20 lid 2 (huishoudjam, geur/smaak duf of ab normaal). Gemeenten, waarin de waar is aangetroffen of de overtreding is geconstateerd. 1 zaak f6,of 3 dagen. 1 zaak geschikt met f 15, Keuring s verordening. Art. 2 (verkoopen van waren, die ondeugdelijk van samenstelling zijn of in ondeugdeljjken toestand verkeeren). Melkverordening voor de gemeente 's-Gravenhage. j 6 zaken f 10,— of 8 dagen tot f 100,- of 50 dagen. 1 zaak geschikt met f 10,en afstand van de in beslag genomen waren. 1 zaak geschikt met f 15, 2 zaken ontslag van rechtsvervolging. Jam- Limon adebesluit. Art. 7 lid 1 (in huishoud jam andere stoffen aan wezig dan die, afkom stig uit de grondstoffen vruchten, suiker en glucosestroop). 8 dagen. 1 zaak f 20,— of 15 dagen. 1 zaak f 30,— of 1 zaak f 50,of 10 dagen. 1 zaak geschikt met f 40, 1 zaak geschikt met f 150,— 1 zaak nog in behandeling. Art. 184 Wetboek van Strafrecht. Art. 330 Wetboek van Strafrecht. iMelkvervalsching).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 166