i 11 35 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. ’s-Gravenhage. f 25,— of 25 dagen. 1 ’e-Gravenliage. f 40,of 20 dagen. Gouda. 1 f 100,of 25 dagen. ’s-Gravenhage. 1 ’s-Gravenhage. 1 f 20,of 12 dagen. ’s-Gravenhage. 2 Meelbesluit. Art. 12 1 bis (rijstgries gekleurd). Art. 16a, j° art. 13 sub 8 en 9 (mijterig bakmeel, reuk en smaak abnor maal'. Oliën- en Vettenbesluit. Art. 5 (art. 7) (keukenolie met paraffineolie). II aschmiddelenbesluit. Art. 2 lid 8 (bleekwater met een te laag gehalte aan werkzaam chloor). Eie/enbesluit. Art. 4 lid 2 (kalkeieren niet gestempeld). Gemeenten, waarin de waar is aangetroffen j of de overtreding is geconstateerd. 1 zaak geschikt met f 10,—. 1 zaak f 1,— of 1 dag. Vonnis van den rechter ondersch. schikking. Omschrijving der overtreding Geschikt met f 30,en afstand van het in beslag genomene. Wijnbesluit. Art. 1 lid 5 en art. 8d (te laag alcoholgehalte en niet kenmerkende reuk en smaak). I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 167