f 11 11 39 38 I 1 tan. rm. T I. I kn. tui. Iix. I X. III. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. I. Bedrj Bkening. LASTEN. brt. BATEN. Art. f f n f 3.300,— 3.016,50 f f 10.632,51 Memorie. n Memorie. 345,— 3.383,67 14.016J 13.817,14 16.593,87 16.593,87 n n IV. 31.497,39 31.497,39 n n fVl. 3.178,23 1.133,05 n 4.311 4.311,28 n n 4.516,72 23.091,25 23.091,25 n n 25,377,10 r> n n 1O7.7M f f 114.716,— f 114.716,— f 114.972,63 f B. Kapltaaldlenst. f 4.311. f f 4.311,28 4.311,28 f 4.311,28 Gezien De Boekhouder, W. F. H. van den Heuvel. n De Directeur, Dr- F. H. van der Laan. Begroot bedrag. W erkelji bedrag. Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. A. Gewone dienst. Algemeene onkosten Onderhoudskosten n n II. III. Renten. Aandeel voor rekening van de gemeente ’s-Gravenhage Aandeel voor rekening van het Rijk (te verrekenen met art. VI der Baten) 3.178,23 1.133,05 95.587,58 1.000,— Netto-opbrengst van het recht, bedoeld in art. 13, lid 2, der genoemde wet Rente van kasgeld Verhaal van pensioensbijdragen Batig saldo der laatst afgesloten rekening Verhaal van premie ziekteverzekering. 6.368,03 8.683,49 25,000,— 50,— 6.500,— 8.683,49 Memorie. 88.585, 861 I V. 114.972,63 107.777,67 7.194,96 l Vergoedingen door het Rijk UITGAVEN. Aflossing op het geleende kapitaal. -9 Afschrijvingen. Aandeel voor rekening van de gemeente ’s-Gravenhage f Aandeel voor rekening van het Rjjk (te verrekenen met art. VI der Baten) 3.178,23 1.133,05 -f A. Gewone dienst. Vergoeding door de Gemeente voor speciale i onderzoekingen ten dienste van Ge- I meenteljjke instellingen en bedrijven van kosten voor werkzaamheden, bedoeld bij art. 13, lid 3, der Warenwet (Stbl. 1935, No. 793) Vergoedingen voor speciale onderzoekingen ten dienste der Kringgemeenten Bijdragen der Kringgemeenten, ingevolge art. 13, lid 1, der genoemde wet Bijdrage van de gemeente ’s-Gravenhage, ingevolge art. 13, lid 1, der genoemde wet Bijdrage van het Rijk, ingevolge art. 13, lid 1, der genoemde wet A. in contantenf 18.574,53 B. aandeel van het Rijk in de rente en afschrijving der uitbreidingskosten Gemeente 's-Gravenhage Het Rijk Totaal der Baten Lasten Batig saldo B. Kapltaaldlenst. INKOMSTEN. Hoor afschrijving op de gebouwen vrij gekomen gelden. Gemeente ’s-Gravenhage f Het Rjjk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 169