12 Gemeente- personeel. F. Kruuk Personeel van de Brandweer heeft ten behoeve van de Politie o.m. de volgende werkzaamheden aan dienstgebouwen verricht: verplaatsing van de afd. Kinderpolitie en overbrenging van het archief naar Laan Copes-van-Cattenburch 37; overbrenging van den stal der Bereden Politie naar de Bibliotheekstraat. Door Gemeentewerken werd een garage voor motorrijwielen gebouwd achter de perceelen Alexanderplein 20 en 21. In de gebouwen van den Telefoondienst aan de Marnixstraat, Koningin-Sophiestraat, Kerklaan en Hofstraat werden gaskel ders ten deele voltooid en ingericht. Met den bouw van de Gemeenteapotheek en het gebouw voor obstetrie en gynaecologie in het complex der Gemeentezieken huizen aan den Zuidwal werd begonnen. Gemeentesecretaris op 1 Januari 1937: Mr. Dr. J. J. Boasson; benoemd 12 Februari 1934. Gemeenteontvanger op 1 Januari 1937: P. van Wijk, benoemd 9 Augustus 1920. Directeuren en Administrateurs bij de takken van dienst op 1 Januari 1937: Administrateur. Directeur. Tak van dienst. Ge- E. Hofmejjer 1- 1-35 W. D. Boll 1- 1-20 J. Polder 1-12-35 1-10-15 1- 1-31 1- 1-16 Accountantsdienst Apotheek Arbeidsbeurs Archief Ir. P. Bakker Schut L. Neher Dr. P. H. van Roojen i Datum van I indienst- trading als zoodanig. W. N. Arntzenius. F. C. Kierdorff B. G. Stempels G. J. J. Benoist W. van Diemen H. C. M. v. Benthem Datum v indienst treding als zoodanig. 1- 8-11 1- 3-27 1- 6-26 1- 5-35 1-10-18 15- 4-19 1- 5-27 15- 2-35 1- 3-22 1-11-33 1- 1-37 1- 8-21 15-9-33 16'11-32 1- 7-18 14-10-35 16- 3-35 3- 2-25 1- 5-03 1- 1-25 1-10-08 1- 7-07 1- 5-25 1- 1-19 1- 1-19 1- 6-16 15-8-19 Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting. Telefoondienst Ziekenhuizen J. J. Riem Vis A. H. Schirm J. Boezer Mr. W. Moll (archi varis) D. Schild Th. de Jong. G. Koning (leider) G. A. Meijer. Ir. W. J. Harders. Ir. G. J. Th. Bakker Ir. J. Rutten Ir. W. v. d. Vegt Dr. G. W. Boland H. C. Vermaat. W. Henss Dr. F. H. v. d. Laan Dr. H. E. van Gelder L. Hoejenbos S. G. A. Doorenbos P. de Graaff E. J. Herweijer Dr. W. E. van Wijk Dr. H. C. F. L. War necke J. B. van Aerde W. J. Schouten H. P. Verbeek Th. M. Gundlach H. v. d. Ven H. A. F. Könings 1- 1-23 23-11-16 15- 8-19 15- 7-24 18-10-20 1- 1-20 1-12-14 1- 5-25 15- 4-30 Bank van Leening Begraafplaats Beroepskeuze (Bur. van) Bouw- en Woningtoez. Duinwaterleiding Electriseh Bedrijf Gasbedrijf Gemeentewerken Geneeskundige en zondheidsdienst Haven- en Marktwezen Hypotheekbank Keuringsdienst Kunsten en Wetensch. Maatsch. Hulpbetoon Plantsoenen Reinigingsdienst School- en Kindertuinen. Schoolmuseum Slachthuis

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 16