11 11 20,30 34,30 28,54 202,18 - 40 41 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. II. Specificatie der bedryfsrekening. LASTEN. LASTEN. Transport f 88.998,58 f 89.313,30 f 83.937,57 1.300,— Schoonhouden gebouwen enz. 1.300,— 996,93 A. Gewone dienst. n 400,— 4C0,— 360,88 f 2.400,— 2.400,— 1.753,59 n n n f 101,15 52,05 254,11 355,26 400 400,— n 5. Brandverzekering n 1,— 1- 0,98 f 6. f f 76,68 n 173,17 n n n f 705,— 390,28 362,— J» f 95.587,58 f 95.587,58 f 88.585,82 7. n 199,04 n 8. f 95.388,54 f 89.313,30 f 95.587,58 f 88.585,82 n n v r> r> n 50,— 250,— 50,— 250,— 1.750,— 33,— 1.700,— 350,— 500,— 400,- n 1.750,— 33,— Telefoon Kosten van bewaring van in beslag genomen goederen Transportmiddelen Transporteeren 200,— 50,— 1.700,— 350,— 500,— 400,— 200,— 50,— 1.141,20 32,67 Bureaukosten Porti, vrachten enz. Porti Vrachten 111,44 245,20 Begroot bedrag. W erkelijk bedrag. 1.461,76 131,43 356,64 349,36 Brandstoffen. 528 hl diverse brandstoffen Begroot bedrag. j Werkelijk bedrag. 163,97 9,20 Grondlasten (Art. 25, onder a, der wet van 26 Mei 1870, Stbl. No. 82) Aankoop van monsters. Melk Brood Andere waren. f 640,16 216,76 896,67 11.322,11 62,86 34.87 14,72 853.60 1.421,03 40,- f 83.937,57 70.235,58 12.400,— 63,— 100,- 12.400,— 63,— 100,— 14,72 1.100,— 1.500,— 17 2. 3. 4. 9. 10 11 f 67.360,76 f 88.998,58 Algemeens onkosten Jaarwedden Salarissen Kinderbijslag Advertentiekosten. Drukwerken. Jaarverslagen Ander druk- en bindw'erk 400,14 431,10 630,52 Pensioenen Verzekering tegen ongevallen invaliditeit ziekte Chemicaliën Instrumenten en utensiliën Boeken en tijdschriften. Boeken Tijdschriften, kranten en lidmaatschappen f 70.235,58 5. 16 Art. I. 1. Memorie 1.100,- 1.200,— Na wijziging b(j besluit van B. en W. d.d. 15 Juni 1987. f 67.151,61 209,15 Reis- en verblijfkosten. Keurmeesters. Reiskostenf 763,57 Tramkosten130,68 Vervoer enz. van rijwielen 131,75 Verblijfkosten63,15 Overig personeel. Reis- en verblijtkosten Verlaagd bjj Raadsbesluit van 28-6-’37 Bijlage No. 323 met Water, gas en electriciteit. Watert Gas Electriciteit. Na wijziging i bij besluit van i I B. en W. d.d. 1 15 Juni 1937. Uitgaven, voor zoover niet vallende onder een der voorgaande posten Rekening-courant rente Handdoeken (aankoop en wasschen) Tasschen keurmeesters Rjjwielbelasting Diversen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 170