11 f 81,97 68,79 14,05 f 485,33 115,18 1.000,— f 42 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. LASTEN. f 1.000,— f n 26,82 627,33 164,81 72,25 n 864,39 I f f 13.817,14 13. f 14.016,18 199,04 f 14.016,18 f 14.016,18 Transportmiddelen. Rijwielen Laboratoriuminrichting. Instrumenten Meubilair enz. Kantoormaehines Verhoogd by Raadsbesluit van 28-6-’37 Bijlage No. 323 met Werkelijk bedrag. Art. III. Renten Aandeel voor rekening van de gemeente ’s-Gravenhage. Rente van het stichtingskapitaal. Stichtingskapitaal f 199.625, Afgeschreven 29.064,14 Blijft f 170.56(^86 a 4'A pCt. gedurende 365 dagen, is f 7.248,84 Rente van de uitbreidingskosten. Uitbreidingskosten f 186.424,84 Afgeschreven 27.193,32 Blyft f 159.231,52 waarvan 50 pCt. is 79.615,76 k 4'/4 pCt. gedurende 365 dagen, is 3.383,67 f10.632,51 Aandeel voor rekening van het Rijk. Rente van de uitbreidingskosten. 50 pCt. van f 159.231,52, is f 79.615,76 a 4>/4pCt. gedurende 365 dagen, isf 3.383,67 Art. II. Onderhoudskosten 9. Terreinen. Gebouwen. Gebouwen Verwarmingsinstallatie Electrische licht- en kracht- installatie Begroot bedrag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 171