11 43 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. LASTEN. 14. f 2.045,17 f 1.133,05 f 4.311,28 f 4.311,28 f 4.311,28 Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. f 4.311,28 Art. IV. Afschrijvingen Aandeel voor rekening van de gemeente ’s-Gravenhage. Gebouw (Stiehtingswaarde). 365 dagen van f 136.345,a 1>/j pCt., is Uitbreidingskosten gebouw. 365 dagen van f 151.074,04 a l',1, pCt., is f 2.266,11, waarvan 50 pCt., is1.133,06 f 3.178,23 Aandeel voor rekening van het Kyk. 50 pCt. van f 2.266,11, is B. Kapitaaldienst. UITGAVEN. Aflossing op het geleende kapitaal. Gemeente ’s-Gravenhage f 3.178,23 Het Rijk1.133,05

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 172