11 44 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. BATEN. f f 3.300,— 3.016,50 Memorie. f f Memorie. 345,— f 16.593,87 f f 7.003,52 Transporteeren f 16.593,87 w r y> w w Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. n n n n 59,44 154,43 3.483,65 2.047,29 133,25 496,20 149,88 45,25 193,15 240,98 Art. IV. Bijdragen der Kringgemeenten, in gevolge art. ij lid i, der genoemde wet. Gemeente Berkenwoude Bleiswijk Delft Gouda Gouderak ’s-Gravenzande Haastrecht Hekendorp Lier (de) Maasland f 1.500,— 1.200,— 600,— f 1.500,— 1.200,— 316,50 Art. II. Vergoedingen door het Rijk van kosten voor werkzaamheden, bedoeld bij art. ij, lid j der Warenwet (Stbl. 1935, No. 793) A. Gewone dienst. Art. I. Vergoeding door de Gemeente voor speciale onderzoekingen ten dienste van Gemeentelijke instellingen en bedrijven. Duinwater Gas Diversen Ari. III. Vergoedingen voor speciale onder zoekingen ten dienste der Kringgemeenten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 173