11 46 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. BATEN. Art. VI bis. Netto-opbrengst van het recht, bedoeld in art. 13, lid 2, der genoemde wet f 25.377,10 f 25.000,— Rente van kasgeld Art. Vil. f f 50,- Ver haal van pensioensbijdragen f Art. VIII. f 6.368,03 6.500,— f 8.683,49 f 8.683,49 f Memorie. B. Kapitaaldienst. INKOMSTEN. f 4.311,28 f 4.311,28 Art. X. zekering Door afschrijving op de gebouwen vry- gekomen gelden Gemeente ’s-Gravenhage Het Rjjk Begroot bedrag. Werkelyk bedrag. f 3.178,23 1.133,05 Art. IX. Batig saldo der laatst afgesloten rekeningI Verhaal van premie ziektever-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 175