11 11 Dr. F. H. van der Laan. W. F. H. van den Heuvel. 49 48 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. itrekening. III. Verlies- WINST. Totaal. Totaal. VERLIES. f f 3.016,50 345,— f 10.632,51 16.593,87 3.383,67 14.016,1! 31.497,39 f 3.178,23 f 18.574,53 1.133,05 4.311.2! 4.516,72 W 23.091,25 7.194.9 Batig saldo van 1936 25.377,10 erhaal van pensioensbydragen 6.368,03 saldo der laatst afgesloten rekening 8.683,49 114.972,62 f f 114.972,63 Gezien Algemeene onkosten Onderhoudskosten 88.585.8! 864,31 De Directeur, De Boekhouder, Afschrijvingen. Aandeel voor rekening van de gemeente 's-Gravenhage Aandeel voor rekening van het Ryk (te verrekenen met de bijdrage van het Rijk) Renten. Aandeel voor rekening van de gemeente 's-Gravenhage Aandeel voor rekening van het Rijk (te verrekenen met de bijdrage van het Ryk) ïergoedingen voor speciale onderzoekingen ten dienste der I Kringgemeenten Kjdragen der Kringgemeenten, ingevolge art. 13, lid 1, I der Warenwet (Stbl. 1935, No. 793) rergoeding door de Gemeente voor speciale onderzoekingen ten dienste van Gemeentelyke instellingen en bedrijven. Bjdrage van de gemeente ’s-Gravenhage, ingevolge art. 13, lid 1, der genoemde wet etto-opbrengst van het recht, bedoeld in art. 13, lid 2, der I genoemde wet Rjdrage van het Rijk, ingevolge art. 13, lid 1, der ge noemde wet. 1 A. In contanten B Aandeel van het Ryk in de rente en afschrijving der uitbreidingskosten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 177