11 11 51 50 Balans op ember 1936. IV. Staat V, zie blz. 54 VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. VERSLAG VAN DEN KEURINGSDIENST VAN WAREN. PASSIVA. ACTIVA. Boekwaan f f f f f 78.482,72 n n n f 325.481,10 f 386.049,84 f 325.481. f 60.568,74 r> n H 6.116,50 n n 7.194,96 f 370.545.1 n Aanschaf fingswaarde. 44.055,40 4.055,40 Afschrij vingen. 44.055, 4.055, 36.900, 13.620, 89, 319, apitaal B. Overig flossing 1936 79.615,77 1.133,05 f 2.866,88 3.249,62 n n n n 14.666,79 1.564,96 10.632,51 3.178,23 76,68 69,67 15,04 32,67 90,09 n n H De Boekhouder, W. F. H. van den Heuvel. 45.839,04 14 729,70 88,1 161,1 289,' t 2.556. hrersen 14 396,— 1.030,60 n 7 370.545,80 Inventaris. Gemeente ’s-Gravenhage Het Rijk Grond. Gemeente ’s-Gravenhage Het Rijk Gebouwen. Gemeente ’s-Gravenhage Het Rijk apitaalrekening. meelde ’s-Gravenhage. apitaal A. Geldleening. flossing 1936 Rijk flossing 1936 over 1935 ten bate van het Rijk de gemeenten chulden. assier (Gemeenteontvanger) 'iverse crediteuren >1 de gemeenten 20.588, Qalv ten bate Gezien: Oe Directeur, F- H. VAN DER kiAAN. 85.713,03 -- f 246.998,38 36.900,— j 13.620,— i 211.882,02 i 75.537,02 i en Girodienst) Voorraden. Bureaubehoeften Drukwerken Brandstoffen. Geld en Geldswaarden. Kas Kassier. (Postchèque- Postzegels Vorderingen. Diverse debiteuren Debiteuren. (Waarborgsommen) Aan personeel verstrekte voorschotten voor aankoop van monsters enz. Diversen Betribuiie-heffing. Nog te vorderen recht over 1936 Kosten van invordering e.a. vooruitbetaald voor 1937 voorraad drukwerken f 163.360,67 2.075,32 - f 161.285,35 86.815,94 1.102,91 - t 20-068, 240, ïatig saldo 607,! 166.042. 60.807, f 377.10 3.408,93 3.408,93 ktributie-heffing (nog te betalen over 1936). inrichting der administratie e.a josten van i ■Mien van invordering emeente ’s-Gravenhage. oor rente van het kapitaal aflossing (afschrijving gebouwen) rente van kasgeld jj. iog verschuldigde onkosten 'remie verzekering tegen invaliditeit over 1936 ziekte 1936 brandverzekering 1936 saldo over 1936. van het Rijk (Retributie-heffing)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 178