13 In den volgenden staat is het aantal ambtenaren en Gemeenteper- soneel. werk lieden op 31 December 1936 gesplitst naar de takken van dienst. Hoofdcommissaris van Politie op 1 Januari 1937: N. G. van der Meij. De volgende staat vermeldt de sterkte van het Gemeente- Sterkte van het personeel op 1 Januari van de jaren 1910, 1915, 1920 en op 31 December van de jaren 1924, 1930, 1935 en 1936. Te zamen. Onderwas. Ambtenaren, i) Werklieden. Datum. 1 Januari (en Brandweer) en Onderwijs. 1) Zonder Politie Takken van dienst. Politie Centraal Woningbeheer inbegrepen. Accountantsdienst Apotheek Arbeidsbeurs Archief Bank van Leening Begraafplaats Beroepskeuze (Bureau voor) Bouw- en Woningtoezicht Duinwaterleiding Electrisch Bedrijf Gasbedrijf Gemeentewerken Geneeskundige en Gezondheidsdienst Haven- en Marktwezen Hypotheekbank Keuringsdienst Kunsten en Wetenschappen Maatschappelijk Hulpbetoon Ontvanger (Kantoor van den) Plantsoenen Reinigingsdienst Schouwburg Secretarie Slachthuis Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting 1) Telefoondienst Ziekenhuizen Algemeene Gemeentedienst 1910. 1915. 1920. 1 275 1 788 3 326 3 158 3 189 3 316 3 353 2 093 2 889 3 924 3 370 4 047 3 438 3 449 962 1 107 1 584 1 383 1 326 1 307 1 298 3 353 1 298 4 330 5 784 8 834 7 911 8 562 8 061 8 100 Werk lieden. 3 424 25 2 10 19 2 190 516 30 44 63 83 432 182 6 5 1 5 5 1 7 168 491 460 667 22 13 1 979 2 122 1 665 1 572 21 23 44 10 26 1 4 76 183 468 281 218 116 48 8 27 34 418 44 29 61 10 357 48 111 252 432 3 n 31 December 1924 1930. 1935 1936. I Politie i(en Brandweer). Amb- I tenaren.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 17