12 INHOUD. IV. en 34-35 36—37 36-37 38—39 40—41 24—25 26—27 28—31 32—33 32—33 34—35 11—17 18 19—20 21 21—22 22 23 23 23 24 3 9 9 10—11 IV. V. VI. VIL VIII. Balans IX. Beknopte inventaris Administratief overzicht. Opmerkingen omtrent de rekening van het Openbaar Slachthuis I. Bedrijfsrekening II. Specificatie der bedrijfsrekening III. Kapitaaldienst Toelichting kapitaaldienst Verlies en winst Exploitatierekening Slachthuis, inch koelruim ten verseh vleesch Koelruimten diverse waren Ijsfabriek Algemeen overzicht. Bedrijfsjubileum I. Beheer en regelingen II. Personeel III. Gebouwen en inrichtingen Keuringsdienst en toepassing der Vleesch- keuringswet Afkeuringen gemeente ’s-Gravenhage. Keuringsdienst Rijswijk, Voorburg, Veur Stompwijk V. Slachthuis, inch koelruimten verseh vleesch Slachtingen en voeding Ingevoerd vleesch, vet en afval Vleeschomzet Wegingen VI. Koelruimten diverse waren VII. Ijsfabriek VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Bladzyde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 181