12 10 III. GEBOUWEN EN INRICHTINGEN. Schakelkasten. wielen. Controle water meter. Onthardings- apparaat. De gebouwen en inrichtingen bleven in een goeden toestand verkeeren. Onderdeelen, welke door langdurig gebruik vervan ging eischten, zijn vernieuwd en in noodzakelijke behoeften is voorzien. Rekken De aard van het bedrijf brengt mede, dat een zeer groot en blokken aantal rijwielen dagelijks op het terrain verblijft. Ten einde de plaatsing rij- plaatsing beter te regelen, zijn nog 5 rekken en een hoeveelheid rijwielblokken aangeschaft. Voor het regelmatig controleeren van de capaciteit der water bronnen is een watermeter geplaatst, waardoor het mogelijk is geworden afwijkingen in de gegarandeerde hoeveelheden te constateeren. De leveranciers kunnen nu tijdig hiervan in kennis worden gesteld, zoodat kostbare beproevingen der bronnen voortaan overbodig zijn. Mede op aandringen van de Rijksinspectie zijn de schakel borden, die niet meer voldoende bedrijfszeker wraren en daar door gevaarlijk werden voor het personeel, vervangen door ge sloten schakelkasten, geleverd overeenkomstig de voorschriften van het Veiligheidsbesluit. Het apparaat, voor ontharding van het ketelvoedingswater, hetwelk 25 jaar in bedrijf was, is, wegens slijtage, door een VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Overgebracht f 61.543,07 17.260,93 f 6.409,96 518,19 Totaal f 101.629,65 Schoonhouden Verwarming dienstgebouwen en algemeene ver lichting Diversen W.o. 2 reservisten. 2) 2 21.958,65 681,19 31,89 153,92 2.587,36 5.445,43 54,01 7.461,89 Uitbreiding en vernieuwing Rekening voor derden Goederen in bewerking Algemeene onkosten: Verlofgeld Ziekengeldf 3.105,55 Af: ontvangen uitkeering Rijksverze- keringsbank Onderhoudskosten: Slachthuis, incl. koelruimten verseh vleeseh f 16.101,12 Koelruimten diverse waren413,29 Ijsfabriek746,52

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 189