I I i 1 t- i I I l i litX - fl I as I» I 14 Personeel der Secretarie. Onderstaande tabel vermeldt het aantal ambtenaren der Secretarie op 1 Januari 1937 inbegrepen de niet in vasten dienst herplaatste wachtgelders en reservisten gesplitst naar de afdeelingen en rangen. 5 §11 Het aantal ambtenaren der Secretarie bedroeg op 1 Januari Chefs van de afdeelingen der Secretarie op 1 Januari 1937: Algemeene Zaken en Archief (A.Z. en A.) H. Robin; Belastin gen (B.) A. J. van Wijk; Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand (B. V. B.) P. C. Wesseling; Financiën (F.) W. F. Wijthoff; Gemeentebedrijven (G. B.) Mr. Dr. J. H. Labberton; Kabinets zaken (K.Z.) Jhr. Mr. W. C. Six; Militaire Zaken (M. Z.) W. B. J. Plückel; Onderwijs (O.) Dr. Mr. A. Buriks; Openbare Werken i a s s is Afdeelingen. 3) 2 IB 2 1 1 2 1 3 1 4 2 4 IB 1 2 2 21 14 37 6 50 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1C - 2 1 2 1 3 3 7 3 3 3 2 4 5 11 1 1 3 6 47 Kamerbewaarder, concier ges, boden en portiers Chef-drukker Telefonisten 1 1 2 ■2 8 1 1 3 o 1 6 12 38 45 13 10 3 3 4 7 1 1 3 1 1 1 5 18 2 24 1 _3 359 W.o. 1 bureauchef A en 1 kassier B 94 14 2 10 17 58 j 7 20 Q O R I 5 <8 o 'Z' 1 - 2 Algemeene Zaken en Archief (A.Z. en A.) Belastingen (B.) Bevolking, Verkiezingen en Burg. Stand (B.V.B.). Financiën (F.) Gemeentebedrijven (G.B.). Kabinetszaken (K.Z.) Militaire Zaken (M.Z.). Onderwijs (O.) Openbare Werken (O.W.). Sociale Zaken (S.Z.) Stadsuitbreiding en Bouw toezicht (S. en B.) Statistisch Bureau (S.B.). Algem. Secretariedienst d 1 1 4) 13 1 I- 6! 11 56 I I 20 4 2 1 1 4| 1|15! 1 3 20 8) 3 1 14 - I 1 4 13 X a> 1 I 3 2 B) 9 1B l2), IA 1B 1B IA I IC,IA I IC I 1B X! i i A P i T3 ffl 1 i 3 1) Directeur. 3) Referendaris chef afd. F. 3) w.o. 1 bureauchef A. 5) W.o. 1 magazijnmeester A. W.o. 1 chef- en 1 stenotypiste. 1910180 1915237 1920 406 1925 315 1930 328 1935 336 1936 348 1937 359 1 i 37| 4l 30

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 18