«P sjh ’M 12 15 !i- o g.2 o' I 13 In 1936 werden 902 laboratoriumonderzoekingen verricht, Laboratorium- waaronder begrepen zijn 346 maal bacteriologisch vleeschonder- werkzaam- zoek, t.w. 77 runderen, 11 graskalveren, 47 vette kalveren, 35 heden, nuchtere kalveren, 45 eenhoevige dieren, 113 varkens, 17 schapen en 1 geit. In onderstaanden staat vindt men verdere gegevens over deze onderzoekingen. a a Distomatose. Wegens deze ziekte werden afgekeurd 1 geheel schaap, 3133 levers van runderen, 66 levers van graskalveren, 1218 levers van schapen. Bovendien moesten in een groot aantal gevallen de galgangen uit de levers worden verwijderd, waarbij vaak belangrijke gedeelten van de levers werden afgekeurd. Strongylose. Deze ziekte werd geconstateerd bij 24 gras kalveren en 3584 schapen. Ook dit jaar werd voor eenige stuks wild en pluimvee keuring verzocht. Hierbij vallen te vermelden een lever met ernstige coccidose en een lever, welke zeer veel cysticerci (cysti cercus pisiformis) bevattte. Beide levers waren afkomstig van konijnen. De volgende besmettelijke veeziekten werden geconstateerd: Besmettelijke varkenspestbij 34 varkens, veeziekten, I- VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Na bacteriologisch onderzoek werden: DIERSOORT. b b b c a c c a c 2 6 2 2 5 1 3 1 2 2 48 1 4 c) gestorven dieren. 7 1 6 1 1 21 2 21 2 50 6 32 12 1 33 6 1 voorw. goed gekeurd (vrjjbank). 4 1 5 5 4 13 18 1 1 18 3 10 1 2 2 1 4 4 19 4 1 2 1 1 1 3 17 56 10 40 32 6 90 11 1 5 16 1 4 3 18 goed gekeurd. b c es? a* b •-US’S a Runderen Grask al veren Vette kalveren Nuchtere kalveren Eenhoevige dieren Varkens Schapen Geiten voorw. goed- i alge- gekeurd 1 keurd. (sterilisatie). a b In bovenstaanden staat beteekont: a) normale slachtingenb) noodslachtingen borstziekte1 varken, vlekziekte„12 varkens, rotkreupel„44 schapen. 3 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 192