12 21 AANTAL SLACHTINGEN IN 1936. 2) V. SLACHTHUIS, INCLUSIEF KOELRUIMTEN VERSCH VLEESCH. buiten- en binnenland. In vergelijking met het aantal slachtingen, verricht in 1935, Slachtingen, werden 432 dieren meer gedood. Méér zijn geslacht 658 runderen, 145 paarden en veulens, 3033 varkens, 210 schapen, lammeren en geiten, terwijl minder werden geslacht 3614 kalveren. Hiertegenover zijn 862.806 kg vleesch minder ingevoerd. In Invoer uit het het bijzonder nam de buitenlandsche invoer van vleesch be langrijk af. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. 38.563 21-4.534 Het binnenland 3.588.749 4.451.555 Totaal 24.225 stuks. ,4 44 Totaal 97.810 stuks. 44 44 Versch vleesch en vet uit: België Denemarken Engeland Frankrijk Bevroren vleesch en vet uit: Argentinië Uruguay W.o. 13 kalveren, geslacht voor export. 3) W.o. 136 varkens, geslacht te Loosduinen (zg. huisslachtingen). (lichter Schapen. Lammeren. Geiten 13.089 724.324 69.512 20.838 827.763 3.409.258 1.295 79 8 19.867 111.993 86.499 31.418 249.777 3.300.409 1935. kg. 214.255 279 1936. kg. 15.055 23.508 41.873 73 2.050 10.529 44 (lichter Varkens (zwaarder dan 50 dan 50 Runderen Paarden (grooter dan 1.40 m. stokmaat) (kleiner 1.40 Veulens Kalveren (zwaarder dan 60 kg slachtgewicht) 15.100 40—60 812 dan 40 1.722

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 200