12 22 GEVOEDERD IN 1936. INGEVOERD VLEESCH, VET EN AFVAL IN 1936. VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Diersoort. 19.558 14.406 Totaal 1) Dubbel gevoederd werden 48 kalveren 50 etmalen. Buitenlandseh. Benaming. Bevroren. Versch. In kg- 38.563 3.300.409 249.777 n 3.588.749 Algeheel totaal Runderen Paarden Veulens Vette kalveren Graskalveren Nuchtere kalveren Varkens Schapen Lammeren Geiten Rundvleesch. Rundvet Paardenvleesch Kalfsvleesch Kalfsvet Varkens vleesch Varkensvet Lams vleesch. Lamsvet Geitenvleesch Afval Spek Totaal buitenlandseh bevroren versch 30.144 8.419 Aantal dieren. 109.486 140.291 148.360 33.902 2.120 1.442.318 50 1.248.788 12.389 281.987 2.121 759 117.995 9.620 Binnen- landsch. Aantal etmalen. 38.563 249.777 11.368 94 1 2.551 118 16 5.295 72 41 2 7.206 82 1 2 198 87 16 4.726 47 41 2

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 201